Můj PVS
Můj Portál veřejné správy

Verze programu Můj PVS - pro školy

Na této stránce je zjednodušený popis verze - bez odkazů na jiné importy. Jen pro import z XML a textu. Viz popis změn.

Můj PVS - aktualizace

Aktualizační soubory můžete použít, pokud máte nainstalovánu již nějakou verzi programu.

Stahování zahájíte tak, že na následujícím odkazu kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte "Uložit cíl jako...." nebo kliknete levým tlačítkem myši a zvolíte "Uložit". Aktualizační soubor uložte na disk a po dokončení stahování zvolte Spustit. Přímo v samorozbalovací instalaci můžete změnit cílový adresář. Aktualizace přepíše program, nápovědu a šifrovací certifikát.

Můj PVS - plná instalace (+ demoverze)

Před první instalací programu Můj PVS je nutno stáhnout a nainstalovat prostředí Microsoft .NET Framework verze 1.1, které je nutné pro běh programu (pokud je ještě nemáte nainstalované). Můžete je stáhnout ze stránek Microsoftu :

  • Prostředí Microsoft .NET Framework 1.1   Kliknutím na tomto odkazu přejdete na stránky Microsoftu a odtud zahájíte stahování kliknutím na tlačítku "Stáhnout". Stažený soubor DOTNETFX.EXE (asi 23 MB) spustíte a tím nainstalujete .NET Framework.

A poté můžete instalovat program Můj PVS. Na následujícím odkazu klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako...." nebo klikněte levým tlačítkem myši a zvolte "Uložit".

Bez licenčního souboru pracuje jako demoverze - umožňuje načítání a pořizování dávek. Neumožňuje odesílání na ostrý PVS ani export do podepsaného souboru. V demoverzi můžete poslat dávku na tzv. testovací portál. Toto testovací podání se nezapisuje do dat ČSSZ. (podrobněji : co je demoverze?)

POZOR, věnujte pozornost následujícím poznámkám a souborům pro podporu instalace.

Manuály, dokumenty

Doporučujeme "Uložit cíl jako...", neotevírat přímo v prohlížeči. Manuály obsahují i popis instalace programu a technických podmínek pro instalaci určité verze.

Instalace .NET Framework

Pokud je problém při spuštění instalace ".NET Framework" a objeví se některé z chybových hlášení :

  • "Před pokračováním instalace Microsoft .NET je zapotřebí aktualizovat součásti Microsoft Windows Installer",
  • "Instalační program nemůže přistupovat k součástem instalační služby systému Windows.V instalaci nelze pokračovat",

je to způsobeno tím, že vaše Windows neobsahují potřebnou verzi instalační programu. Stáhněte a spusťte si následující instalaci (podle Vaší verze Windows) :

Doplňky instalace

Pokud chcete chcete mít data programu na síťovém disku nebo pracujete s více firmami, jednou z možností je použít konfigurační soubor MujPvs.exe.config (od verze 1.1.18). Soubor si stáhněte a upravte podle popisu. 

Instalace na Windows 98 / Millennium

Pokud tisk sestavy na Windows 98 / ME skončí chybou "Load Report Failed", budete potřebovat soubor DBGHELP.DLL (625 kB). Můžete si jej stáhnout z předchozího odkazu nebo najít na jiném počítači s Windows XP. Nakopírujte jej do adresáře \Windows\System32 a dále se řiďte popisem řešení chyby.

----------------------------------------------------

V případě potřeby si můžete stáhnout i předchozí verze programu Můj PVS.