Můj PVS
Můj Portál veřejné správy

Přihlášky studentů k nemocenskému pojištění

Potvrzení o studiu - POS09

Program Můj PVS pro podávání Přihlášek a odhlášek zaměstnanců/studentů k nemocenskému pojištění (PRIHL) a pro podávání Potvrzení o studiu (POS09) umožňuje :

 • nebo načíst XML soubor ve formátu POS09 nebo ONZ/PRIHL - pokud vaše evidence studentů umí tento soubor vytvořit

  • například Bakaláři od verze 04/05 (nebo pro starší verze od 00/01po aktualizaci) , viz: www.bakalari.cz, odkaz Zpracování dat pro ČSSZ.

 • nebo přímo pořídit seznam studentů do programu MujPVS,

 • založit dávku POS09 / PRIHL

 • elektronicky ji podat na Portál veřejné správy (PVS) nebo exportovat dávku do souboru a podat ji na disketě či CD,

 • program můžete současně použít i pro podávání Oznámení o nástupu zaměstnání (ONZ) a Evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP/ELDP09) svých zaměstnanců.

 • jen pro PRIHL: můžete načíst seznam studentů z textového souboru (pokud máte již nějakou evidenci studentů, která umí exportovat jejich seznam a vytvoříte si konfiguraci importu z textu),

Jak objednat

Licenci k programu (právo na užívání) si můžete objednat e-mailem nebo telefonicky - viz kontakty. V objednávce uveďte IČO, adresu a kontaktního pracovníka.

Pošleme vám fakturu a po zaplacení pošleme e-mailem licenční soubor. Stáhnete si z našich stránek verzi, doplníte do ní licenční soubor a můžete používat ostrý program. Cena základní verze pro střední školy je 1900 Kč bez DPH (2261 Kč s DPH), viz ceník.

Licence je udělena pro určité IČO. Pokud tedy škola pod jedním IČ sdružuje více zařízení, může stejnou licenci použít pro všechny.

Přečtěte si i technické podmínky použití programu - v závěru stránky.

Před objednáním si můžete stáhnout demoverzi programu MujPVS a ověřit si jeho funkčnost. Demoverze umožňuje načítání a pořizování studentů a dávek. Neumožňuje odesílání na ostrý PVS ani export do podepsaného souboru. Můžete v ní poslat dávku na tzv. testovací portál (v demoverzi se toto nastaví automaticky). Toto testovací podání se nezapisuje do dat ČSSZ, jen simuluje provoz. Tím ověříte funkčnost programu. Po doplnění licenčního souboru můžete dávky vytvořené v demoverzi přesunout do ostrých dat.

Aktivace služby na ČSSZ

Pro podávání přihlášek přes PVS musíte mít vyřízen podpisový klíč a být zaregistrováni na PVS. Je nutná návštěva pracoviště ČSSZ. Pověřená osoba musí osobně podat podepsaný formulář "Oznámení o pověření", na disketě vygenerovanou žádost o podpisový klíč - platilo do 1.2.2006. Od února 2006 je nutný kvalifikovaný certifikát - na ČSSZ přinesete veřejnou část svého klíče.

Podrobně viz základní kroky pro podávání přihlášek - web ČSSZ.

Další informace na stránkách ČSSZ : www.cssz.cz, seznam kontaktních pracovníků ČSSZ pro předávání Přihlášek.

Technické podmínky použití programu Můj PVS

 • Program Můj PVS lze provozovat na počítači s operačním systém Windows 98 nebo novějším.

 • Podmínkou provozu je instalace "Microsoft .NET Framework verze 1.1". Odkaz ke stažení je na stránce verze.

 • Podávání na PVS je podmíněno splněním podmínek ČSSZ (viz výše - podpisový klíč a registrace na PVS). 

 • Z počítače, odkud podáváte přihlášky, musíte mít přístup na internet.

 • Pro ostrý provoz musíte zakoupit licenci.