Můj PVS
Můj Portál veřejné správy

Postupy

Zde shrnujeme často používané postupy a činnosti, na které se ptáte.

Obecné

PVS - Portál veřejné správy

Program Můj PVS

Podpisové klíče, certifikáty

Školy

   Obecné  

Jaké kroky je třeba učinit pro podávání ELDP a ONZ?

Aby bylo možné elektronicky podávat Evidenční listy (ELDP) a Oznámení o nástupu (ONZ) na ČSSZ přes Portál veřejné správy, je třeba provést tyto kroky :

   PVS - Portál veřejné správy   

Přechod na nový 10-místný variabilní symbol ČSSZ

V roce 2009 zavádí ČSSZ nový 10-místný variabilní symbol. V programu MujPVS je použitelný od verze 3.0.

Doporučujeme přeregistrovat se na nový 10-místný variabilní symbol na PVS až po podání ročních ELDP za rok 2008

Důvody:

 • roční ELDP za rok 2008 se musí podávat formuláři ELDP platnými v roce 2008 a ty akceptují pouze 8-místný variabilní symbol
 • pokud se však přeregistrujete dřív, nelze se k registraci 8-místného symbolu vrátit, museli byste podávat roční ELDP  papírově...
 • nic vám nebrání podávat nová podání v roce 2009 (ELDP09, ONZ) se starým variabilním symbolem

Popis z webu ČSSZ:

(problematika nového variabilního symbolu byla původně na webech ČSSZ popsána nedůsledně, po značném úsilí se nám podařili přimět je k jasnější formulaci)

Pro přechod na VS10 je nutná registrace služeb na PVS s novým VS10. Tato registrace se realizuje pod stávajícím uživatelským účtem klienta na PVS. Není tedy nutné pro tyto účely na PVS zakládat nový uživatelský účet. Zastupující organizace (účetní firmy) musí přeregistrovat všechny zastupované organizace.

Registraci služeb pod VS10 provede elektronicky podávající klient ČSSZ ve správě svého uživatelského účtu na PVS. Pro provedení tohoto úkonu potřebuje klient znát:

 • Dosud používaný variabilní symbol (VS8/9).
 • Nový desetimístný variabilní symbol (VS10).
 • Registrační číslo, které mu bylo přiděleno příslušnou OSSZ, PSSZ, MSSZ.

Pokud jste zapomněli své registrační číslo vydané ČSSZ, obraťte se na místně příslušné pracoviště OSSZ, PSSZ, MSSZ, kde Vám tuto informaci poskytnou.

Případnou pomoc s nastavením služeb na Portálu veřejné správy pod VS10 Vám poskytnou na HelpLine PVS tel. 800 20 21 22.

Osmimístný variabilní symbol (VS8/9) bude možné využívat paralelně s desetimístným VS10 minimálně do poloviny roku 2009. Z toho vyplývá, že prozatím můžete mít na PVS současně zaregistrovány služby jak pod původním VS8/9 tak pod novým VS10. Pokud si však na PVS zrušíte registraci služeb pod VS8/9, není možné se k používání původního VS8/9 vrátit a musíte využívat pouze nový VS10. ČSSZ poskytuje dostatečný časový prostor (minimálně ½ roku) pro postupný přechod na VS10.

Doporučujeme sice přechod na VS10 neodkládat, ale zároveň neuspěchat. Pokud zaměstnavatel nemá splněnu povinnost za rok 2008 z hlediska odeslání důchodového pojištění (ELDP) nebo nemocenského pojištění (PRIHL) je lépe s registrací VS10 posečkat a nebo provést zcela novou registraci s VS10. Tu následně využívat pro odesílání nových služeb (ELDP09, POS09, ONZ) vztahujících se k období od 1.1.2009 a původní registraci s VS8/9 k odesílání za období do 31. 12. 2008. Novou službu CSSZ_ONZ lze použít jako náhradu za PIHL (P/O) tedy také pro období do 31. 12. 2008.

O zrušení (nemožnosti používání) původních VS8/9 budou klienti ČSSZ s předstihem informováni.

Po přeregistraci proveďte v MůjPVS:

 • v Nastavení / Nastavení programu / Služby ČSSZ  vyplníte nový variabilní symbol 
 • zaškrtnete "Použít 10-místný VarSym při podání"

Jak postupovat při ověření / doplnění nové služby na PVS?

Pokud pokud jste již zaregistrování na PVS a poprvé podáváte nový typ podání "Přihlášky nemocenského pojištění" nebo "Přiznání k DPH", pravděpodobně nemáte na PVS zaregistrovánu tuto novou službu.

Podobně postupujete, pokud podání hlásí chybu 1046 - měli byste si ověřit, že služba je zaregistrována.

 • Na stránce https://bezpecne.podani.gov.cz/ se přihlaste pomocí identifikátoru a hesla. 
  • TIP : Pro použití stejného identifikátoru, který máte zadán v programu (a tím jeho ověření) si vyvolejte Nastavení / Nastavení uživatelů / tlačítko Upravit (u správného uživatele) / záložka PVS / do zásobníku si vezměte "Identifikátor PVS" - a pak jej ze zásobníku přeneste do Identifikátoru na webu PVS. 
  • TIP : Na uvedenou internetovou stránku se lze dostat z programu Můj PVS z Nápověda / Internetové zdroje / Portál veřejné správy - registrace.
 • Po úspěšném přihlášení se zobrazí vaše údaje.
 • Pokud v seznamu služeb nemáte "Česká správa sociálního zabezpečení - Nemocenské pojištění" nebo jinou požadovanou službu klikněte na odkaz "Přihlásit se k dalším službám" a zaškrtněte si ji.
 • Budete vyzvání k zadání čtyř nebo pěti-znakového „Registračního čísla ČSSZ“ (najdete je na potvrzení o registraci k Důchodovému pojištění nebo na disketě s podpisovým klíčem) a variabilního symbolu.
 • Po registraci nové služby se musí provést ještě její aktivace - znovu se přihlaste ke svému účtu (tím se provede aktivace účtu). Když už jste přihlášeni, ověřte si, že nová služba je opravdu v seznamu služeb.

 

   Program   

Jak přenést instalovaný program na jiný počítač?

Pokud chcete přeinstalovat počítač, na kterém běží program Můj PVS nebo jej chcete přenést na počítač jiného pracovníka, postupujte takto :

 • proveďte zálohu podpisových klíčů a nainstalujte je na nový počítač.

 • nainstalujte PLNOU verzi programu na nový počítač (MSI soubor, asi 10 MB) - nestačí jen aktualizace. 

  • pokud na počítači ještě není instalován, budete muset instalovat i Microsoft .NET Framework 1.1

  • můžete nainstalovat i starší verzi programu z CD a poté ji aktualizovat verzí z Internetu

 • překopírujte celý adresář DATA (zpravidla "C:\Program Files\MujPVS\Data\") z původní instalace do nové instalace. Obsahuje všechna nastavení, licenční klíč a již odeslané dávky. Licence je udělena na IČO organizace, neváže se na počítač.

 • varianta : pokud chcete přenést jen licenční soubor, překopírujte pouze soubor "C:\Program Files\MujPVS\Data\Konfigurace\lic.cnf" (pozor, Windows zpravidla nezobrazují příponu .CNF). Po spuštění pak musíte nastavit parametry programu.

 • POZNÁMKA: pokud jste měli v instalaci na původním počítači verzi se staršími verzemi šifrovacích certifikátů, kopií adresáře DATA se překopírovaly a přepsaly nové z instalace - nejjednodušším způsobem je instalovat ještě aktualizaci programu, do adresáře DATA tak dostanete aktuální verze šifrovacích certifikátů

Spusťte novou instalaci :

 • pokud jste měli nastaveno přihlašování se zadáním jména a hesla, přihlaste se jako dříve

 • pokud jste měli nastaveno "přihlášení podle Windows" a nový počítač má jiného uživatele či jméno počítače, bude po vás program chtít jméno a heslo :

  • zadejte jméno "demo" a prázdné heslo

  • v programu zvolte "Nastavení / Nastavení uživatelů, práv a certifikátů", vyberte uživatele a stiskněte Upravit

  • v první záložce "Uživatel" změňte ručně "Přihlašovaní jméno" na "jméno počítače\jméno uživatele" nebo od verze 2.0.3 stiskněte tlačítko Nastavit.

  • uložte tlačítkem Ok

  • ukončete a znovu spusťte program (nebo pomocí funkce v hlavním menu Služba / Změnit přihlášeného uživatele, s volbou "Přihlásit uživatele z Windows")

  • pokud se změnily i jiné údaje (např. jiný podpisový klíč) proveďte příslušná nastavení

Jak provést přechod od verze pro ESO 8 k verzi pro ESO 9?

Pokud provozujete Můj PVS ve vazbě na ESO 8 a upgradujete IS na ESO 9 postupujte takto :

 • objednejte mailem (viz kontakty) upgrade licence Můj PVSna ESO 9

 • po obdržení proveďte aktualizaci Můj PVS na verzi 2.* (protože licenční soubor je zpravidla pro verzi 2)

 • nahrajte nový licenční soubor LIC.CNF do adresáře DATA\KONFIGURACE (přehrajete původní)

 • nad databází ESO 9 PAM pusťte script (pro ELDP, PRIHL) pro založení uživatele a nastavení jeho práv

 • pokud budete podávat i DPH, spušťte nad databází ESO 9 Start/Profi i další script

 • v programu MůjPVS v menu Nastavení ve volbě "Nastavení importu z ESO 9" nastavte vazbu na databázi ESO 9, viz popis. Uživatele a heslo pro připojení nastavíte podle uživatele a hesla použitého ve scriptu. 

 • případně přidejte další připojení na databázi ESO 9 pro podávání DPH

   Podpisové klíče, certifikáty   

Jak přenést podpisový klíč na jiný počítač (zálohovat podpisový klíč)?

Následujícím postupem jednak přenesete podpisový klíč na jiný počítač, vytvoříte si jeho zálohu a současně ověříte použitelnost klíče pro podepisování.

 • Vyvoláte Internet Explorer, menu Nástroje / Možnosti Internetu...
 • Záložka Obsah, tlačítko Certifikáty...
 • V záložce Osobní musí být zobrazen váš podpisový klíč. Pokud není, je klíč neúplný nebo je špatně naimportován (viz výše)
 • Nastavte se na klíč, který chcete exportovat, stiskněte tlačítko Exportovat... a poté Další
 • Zvolte "Ano, exportovat soukromý klíč". Pokud nelze zvolit, byl klíč při importu  označen jako neexportovatelný nebo není úplný (neobsahuje soukromou část)
 • Stiskněte Další a nechte volbu "Formát Personal Information Exchange" (tj. PFX)
 • Zadejte heslo, které bude vyžadováno při použití a nebo instalaci tohoto klíče, stiskněte Další
 • Zadejte jméno souboru a umístění (buď přímo nebo pomocí tlačítka "Procházet"), stiskněte Další a Dokončit.

Jak vyřídit kvalifikovaný certifikát - podpisový klíč ?

V roce 2005 bylo možné používat pro podávání ELDP a PRIHL na ČSSZ speciální podpisový klíč ČSSZ. Od 1.2.2006 již nelze vyřídit nový, je možno používat pouze dříve vyřízené. Noví pověření pracovníci si musí vyřídit standardní kvalifikovaný certifikát (QC).

Kvalifikovaný certifikát lze vyřídit na těchto certifikačních autoritách :

Součástí certifikátu pro Daňovou správu musí být Identifikátor klienta MPSV, jinak nebude možné přiznání podávat. Žádost o zařazení Identifikátoru MPSV je součástí žádosti o certifikát, nemusíte jej vyřizovat jinde.

Za QC se platí, jeho platnost je jeden rok. Po jednom roce se musí obnovit (a znovu zaplatit). U I.CA může obnova proběhnout elektronicky bez další návštěvy pobočky, u pošty zatím s návštěvou.

QC je použitelný pro jakoukoliv komunikaci vyžadující elektronický podpis. Pokud jej již máte vyřízen například pro komunikaci s bankou, můžete jej použít i pro daňovou správu nebo pro ČSSZ.

Jak postupovat při výměně podpisového klíče?

Například při výměně klíče ČSSZ  za poštovní kvalifikovaný certifikát.

Pokud Vám již vypršel klíč ČSSZ nebo jste o něj přišli při reinstalaci počítače nebo vyřizujete klíč pro nového pracovníka, postupujte takto :

 • Vyřiďte si klíč a nainstalujte jej do počítače podle postupu doporučovaného certifikační autoritou (viz výše). Výsledkem by měl být klíč ve vašem počítači. 

 • Než budete postupovat dál, proveďte si zálohu klíče - viz výše "jak přenést / zálohovat klíč". Tím ověříte použitelnost klíče a co je důležitější, máte jeho zálohu, použitelnou na jiném počítači či po havárii.

 • Z klíče musíte exportovat veřejnou část pro ČSSZ (viz postup na webu ČSSZ). Z tohoto postupu zdůrazňujeme volbu "Ne, neeportovat soukromý klíč" - exportujete pouze veřejnou část

 • Tuto veřejnou část klíče zanesete na disketě či CD na OSSZ (s případným pověřením pro nového pracovníka viz ČSSZ : pověření pro ELDP a nebo  pověření pro  Přihlášky)

 • Pracovníci ČSSZ si klíč zanesou do svých databází. Může se projevit až po několika dnech, určitě nepůjde ihned podávat s tímto novým klíčem.

 • Pokud jste již zaregistrováni na PVS, nemusíte novou registraci provádět, použije se původní přihlašování na PVS, které již máte v programu nastaveno. (Pokud nejste registrováni, musíte vytvořit novou registraci nebo přidat nového uživatele.)

 • Musíte pouze upravit nastavení použitého podpisového klíče v programu  Můj PVS  :

  • v menu Nastavení / Nastavení uživatelů... 

  • Zvolíte "Upravit", v záložce "Certifikáty" (u verze 1.* záložka PVS) vyměníte klíč ČSSZ na nový. 

  • Pro verzi 2.0 : POZOR, i když máte kvalifikovaný certifikát, musíte vyměnit obsah klíče ČSSZ, pokud byste v této položce ponechali původní (neplatný) a nový klíč nastavili do položky "kvalifikovaný", program by při odesílání dávky na ČSSZ použil obsah "Klíč ČSSZ" - a podání by skončilo chybou.

 

   Školy    

 Tisk přehledů podle tříd

Otázka : V jedné dávce přihlášek máme více tříd, označení třídy máme v osobním čísle. Lze vytisknout sestavu jen pro zvolenou třídu?

Postup je takový :

 • zobrazíte formulář přihlášek (zařazen od verze 1.1.16)
 • přepnete se do záložky Seznam - vidíte pod sebou řádky všech žáků
 • setřídíte podle osobního čísla - tedy podle třídy
  • buď klepnutím na sloupec Osobní číslo (je mezi sloupcem Důchod a Pobyt v ČR)
  • nebo volbou menu "Data" / "Setřídit podle..." / "Osobní číslo"
 • nastavíte se na prvního žáka požadované třídy (v tom okamžiku je vhodné vidět sloupec os. číslo)
 • tažením levým tlačítkem myší po levém šedém sloupci (nebo stiskem klávesy Shift a šipkou dolů) modře označíte všechny žáky této třídy
 • volbou menu "Značky" / "Nastav pro vybrané" se u těchto nastaví značka (první sloupec vlevo)
 • značky lze případně jednotlivě upravit dvojklikem myší na značce
 • volba menu "Tisk" - vyberete požadovanou sestavu : Formulář - celá dávka / Formulář zkrácený - celá dávka / Přehledová sestava
 • nabídne se možnost zvolit setřídění a hlavně rozbalovací nabídka Tisknout : zvolíte možnost "podle značek" - tím vstoupí do sestavy pouze žáci se značkou
 • OK - provede tisk. Pokud zvolíte tisk do souboru, můžete jej nazvat podle třídy a předat učiteli. (Adresář sestav lze najít či změnit v menu Nastavení / Tisk)
 • tím máte jednu třídu,
 • vyvoláte menu "Značky" / "Zruš všechny",
 • a opakujete od bodu : nastavíte se na prvního žáka... (tentokrát jiné třídy

Vypadá to složitě, až si to vyzkoušíte, půjde vám to.