Změny ve verzi Můj PVS

Verze 5.0.0 - komunikační protokol TLS 1.2

Do programu zapojena podpora komunikačního protokolu TLS 1.2

Jak přejít na podávání komunikačním protokolem TLS 1.2.:

Do instalace zabalen aktuální šifrovací certifikát pro podání na ČSSZ. Nový má jméno původního certifikátu (sifrovaci.cer), v nastavení se nemusí měnit jeho název.

Opravena aktualizace programu. Nastavuje se v Nastavení / Nastavení programu / Aktualizace.

Verze 4.0.5 - šifrovací certifikát ČSSZ od 11 / 2014

Do instalace zabalen nový šifrovací certifikát pro podání na ČSSZ. Nový má jméno původního certifikátu (sifrovaci.cer), v nastavení se nemusí měnit jeho název. Předchozí certifikát platí do 28.11.2014. Při šifrování již neplatným certifikátem se vrátí chyba dešifrování dat.

Verze 4.0.4 - šifrovací certifikát ČSSZ od 01 / 2014

Do instalace zabalen nový šifrovací certifikát pro podání na ČSSZ. Nový má jméno původního certifikátu (sifrovaci.cer), v nastavení se nemusí měnit jeho název. Předchozí certifikát platí do 27.12.2013. Při šifrování již neplatným certifikátem se vrátí chyba dešifrování dat.

Verze 4.0.3 - šifrovací certifikát ČSSZ od 02 / 2013

Do instalace zabalen nový šifrovací certifikát pro podání na ČSSZ. Nový má jméno původního certifikátu (sifrovaci.cer), v nastavení se nemusí měnit jeho název. Předchozí certifikát platí do 6.2.2013. Při šifrování již neplatným certifikátem se vrátí chyba dešifrování dat.

Verze 4.0.2

Upraven import z XML do dávky typu ELDP09 pro případy, kdy elementy client, items a comp jsou v jiném než obvyklém pořadí.

Tato verze není nabízena jeko automatická akualizace, je třeba ji stáhnout a nainstalovat ručně.

Verze 4.0.1 - šifrovací certifikát ČSSZ od 03 / 2012

Do instalace zabalen nový šifrovací certifikát pro podání na ČSSZ. Nový má jméno původního certifikátu (sifrovaci.cer), v nastavení se nemusí měnit jeho název. Předchozí certifikát platí do 9.3.2012. Při šifrování již neplatným certifikátem se vrátí chyba dešifrování dat.

Doplněn číselník "Druhy pracovních činností" platný od roku 2012. Ve formuláři ONZ je možné přepínat mezi číselníkem "2009-2011" a "od 2012".

Verze 4.0.0 - podatelna VREP

Doplněna možnost podávat přes podatelnu VREP - Veřejné rozhraní pro e-podání, kterým je nahrazena podatelna PVS (Portál veřejné správy), jejíž provoz má být po 31.12.2011 ukončen.

V Nastavení / "Nastavení uživatelů práv a certifikátů" je u každého uživatele možno nastavit podatelnu VREP.

V programu na mnoha místech upravena funkčnost tak, aby akceptovala nastavení podatelny. A navíc:

Rozdíly podávání přes podatelnu VREP:

Jak přejít na podávání přes VREP:


Verze 3.2.2 - šifrovací certifikát ČSSZ od 04 / 2011

Do instalace zabalen nový šifrovací certifikát pro podání na ČSSZ. Nový má jméno původního certifikátu (sifrovaci.cer), v nastavení se nemusí měnit jeho název. Původní certifikát platí do 6.4.2011. Při šifrování již neplatným certifikátem se může vrátit chyba dešifrování dat.

V menu Akce doplněn Export dat do "ESO9 Podání"

Verze 3.2.1

Přeloženo pro chod na 64 bitových počítačích.

Do instalace zapojen správný šifrovací certifikát pro ČSSZ.

Verze 3.2.0 - pro FW 2.0

Přeloženo pro Microsoft .NET Framework 2.0 (předchozí pro FW 1.1). Zatím se nenabízí jako automatické aktualizace. Jen pro ruční stažení v případě potřeby. 

Nabízí:

Zapojeno přihlašování certifikátem s algoritmem SHA256.

Po instalaci vyzkoušejte tisk sestav, pokud nastane problém, doinstalujte Crystal Report verze 10, odkaz na webu

-------------------------------------------------------------------------------------

Verze 3.0.8 - nový šifrovací certifikát ČSSZ od 05 / 2010

Do instalace zabalen nový šifrovací certifikát pro podání na ČSSZ. Nový má jméno původního certifikátu (sifrovaci.cer), v nastavení se nemusí měnit jeho název. Původní certifikát platí do 22.5.2010. Při šifrování již neplatným certifikátem se může vrátit chyba dešifrování dat.

Verze 3.0.7

Ve formuláři ONZ rozšířen číselník druhů důchodů.

Formulář DPH - upravena kontrola hodnot o nové sazby DPH.

Automatické aktualizace - pokud byly vypnuty, vyvolávalo se stažení, když nebylo nastaveno datum posledního stažení. Opraveno.

Verze 3.0.6

Změna číselníku zdravotních pojišťoven:

Nový šifrovací certifikát pro Daně:

Přiznání k DPH (od 2009) - místo číselníku OKEČ se v ekonomické činnost použije číselník CZ-NACE. Ve formuláři DPH do roku 2008 se použije původní číselník OKEČ.

Verze 3.0.5 - nový šifrovací certifikát ČSSZ od 07 / 2009

Do instalace zabalen nový šifrovací certifikát pro podání na ČSSZ. Nový má jméno původního certifikátu (sifrovaci.cer), v nastavení se nemusí měnit jeho název. Původní certifikát platí do 2.7.2009. Při šifrování již neplatným certifikátem se může vrátit chyba dešifrování dat.

V tisku ELDP09 opravena šířka kódu pojištění - při určitých hodnotách se netiskl třetí znak.

Doplněny sestavy po dvou formulářích na stránce pro ELDP09.

Podání DPH formátuje koeficienty na 2 desetinná místa.

Verze 3.0.4

Opraveno zjištění stavu daňového podání.

Do formulářů ELDP09 a ONZ doplněna práce s číselníkem osobních údajů stejně, jak byla zapojena v ELDP a PRIHL.

Do formuláře osobních údajů doplněno tlačítko "Přidej do dávky", které umožní přímo přidávat nové záznamy do příslušného formuláře.

Verze 3.0.3

Zapojeno podání přiznání k DPH - formulář platný od 1.1.2009.

U formulářů POS09:

Při importu z ESO9 do formulářů ONZ a ELDP09 upraven obsah chybového hlášení v případě, kdy nemáte licenční soubor verze 3.0

Verze 3.0.2

U formulářů ONZ, ELDP09, POS09:

Formulář ONZ - doplněny položky v záložce Seznam a další kontroly.

Doplněn import z textu do ONZ a ELDP09. Při import z textu do ELDP09 lze importovat i více řádků  průběhu pojištění do jednoho listu.

Prázdný stát v číselníku států přesunut na začátek seznamu - snadnější manipulace při rušení chybné volby.

Verze 3.0.1

Certifikáty v instalaci nahrány do správného adresáře.

Verze 3.0.0  -  služby ČSSZ pro rok 2009 (ONZ, ELDP09, POS09)

Zařazeny nové služby pro rok 2009

Nové služby jsou zapojeny:

Využití nových služeb:

Viz popis Přechod na verzi 3.0, zejména v případě používání vazby na ESO9.

Program obsahuje funkčnost pro automatickou aktualizaci z internetu, ze stránek www.mujpvs.cz

Rozšíření a přeuspořádání Nastavení programu:

Šifrovací certifikáty přesunuty z adresáře DATA do nového adresáře CERT. Při instalaci verze používající nestandardní datové adresáře již není nutno certifikáty překopírovávat.

Doplněny nové číselníky pro podání ONZ a ELDP09 v roce 2009.

Ve výběru používaných států doplněno při výběru států EU i Rumunsko a Bulharsko.


Verze 2.0.7.1

Přiznání DPH: snížená sazba DPH při kontrole a přepočtu přiznání opravena na 9% pro podání za rok 2008.

Při tisku do souborů (PDF, DOC, XLS) doplněn dotaz na založení adresáře, pokud neexistuje.

Verze 2.0.7 - nový šifrovací certifikát pro rok 2008

Do instalace zabalen nový šifrovací certifikát pro podání na ČSSZ. Nový má jméno původního certifikátu (sifrovaci.cer), v nastavení se nemusí měnit jeho název. Původní certifikát platí do 9.8.2008. Při šifrování již neplatnými certifikáty se může vrátit chyba dešifrování dat.

Verze 2.0.6.2

Při nastavení parametru Ostatní / Logování komunikace se kromě standardního logování komunikace do adresáře Data\Logovani zapisují i soubory přenášené na PVS - slouží ke kontrole obálky přenosu. Každý přenos vytvoří soubor podle času přenosu ve tvaru RRRR-MM-DD-HH-MM-SS.XML (jen v ostré verzi).

Z komunikační obálky vypojen e-mail (konfigurace uživatele), tento element vykazoval chybu při zpracování na PVS.

Verze 2.0.6

Nový parametr konfigurace importu z ESO 9 : "Při podání nerozlišovat záznamy podle uživatele"

Pro import z ESO9:

V "Nastavení programu", v informaci o licenci, doplněn výpis parametrů příkazového řádku při volání programu.

Verze 2.0.5

Do Nastavení programu / Služby doplněno tlačítko "Kopie šifrovacích certifikátů". V případě, že máte nastaven jiný datový adresář, než standardní, můžete tímto tlačítkem zkopírovat nově nainstalované certifikáty z instalačního adresáře do datového adresáře.

Výkaz DPH :

Verze 2.0.4 - nové šifrovací certifikáty (rok 2007)

Do instalace zabaleny nové šifrovací certifikáty pro ČSSZ i daňovou správu. Nové mají jména původních certifikátů, v nastavení se nemusí měnit jejich názvy. Původní certifikáty platí do 18.10.2007 (ČSSZ) resp. 7.9.2007 (daně). Při šifrování již neplatnými certifikáty se může vrátit chyba dešifrování dat.

Platnost nových certifikátů je do 9.8.2008 (pro ČSSZ) a 29.8.2009 (pro daně). Certifikáty vydávají a zveřejňují příslušné instituce, které přijímají data.

Do nastavení služeb doplněna tlačítka na zobrazení jednotlivých šifrovacích certifikátů a test všech šifrovacích certifikátů - zobrazí se jejich platnost a případné chyby.

V "Podání / Ověření nastavení certifikátů" doplněn výpis data, do kdy platí certifikáty.

Verze 2.0.3.1

Pro import z ESO 8 :

Verze 2.0.3

Doplněno přihlašování certifikátem na PVS. Pokud máte a používáte kvalifikovaný certifikát, můžete povýšit způsob přihlašování k PVS. Dříve bylo možné se přihlašovat pouze pomocí identifikátoru PVS a hesla. Nyní si můžete zvolit z obou způsobů. Dobře si však rozmyslete tuto změnu. Každý rok při změně kvalifikovaného certifikátu budete muset měnit registraci na PVS... Při používání identifikátoru a hesla to není nutné.

Doplněna možnost volání programu Můj PVS z jiných aplikací se zadáním XML souboru pro import. Musí zapojit autor účetní aplikace. 

Doplněna možnost volání programu Můj PVS z jiných aplikací se zadáním předpisu pro import dávky z textu. Musí zapojit autor účetní aplikace. 

Doplněn odpočet času při čekání na odpověď z PVS. Čekací smyčka každou sekundu aktualizuje čas zbývající do dalšího dotazu na výsledek podání.

Doplněn český popis některých chyb vracených z PVS. 
Ve stavovém řádku se zobrazuje počet dávek. 
Doplněna kontrola duplicitního přihlašovacího jména - jen jako upozornění.

Pro ESO 9 : v konfiguraci doplněn timeout pro spojení s databází.

Verze 2.0.2

Oprava chyby "Parametr není správný" na konci úspěšného podání ELDP nebo PRIHL. Projevilo se pouze ve verzích 2.0.0 a 2.0.1. 
Dávka zůstala ve stavu "Přenos" / "Připraveno k přenosu", i když byla na ČSSZ úspěšně zpracována a přišly vám potvrzující e-maily. Dávku již znovu neposílejte, byla by na ČSSZ dvakrát. Můžete ji pomocí volby menu "Dávky / Změnit stav dávky" uvést do stavu "Archiv".

Verze 2.0.1

DPH : Úpravy importu z ESO 9, exportu do XML. Doplnění a úprava některých kontrol. 

Verze 2.0.0 - Daňová správa

Doplněna nová služba - podávání DPH na Daňovou správu

Rozšířeny a upraveny funkce programu :

Změněno uspořádání menu Nastavení, dříve samostatné položky menu (nastavení údajů o firmě, informace o licenci, nastavení variabilních symbolů pro jednotlivé služby) sdruženy do záložek volby Nastavení programu.

V nastavení uživatele doplněn Kvalifikovaný certifikát pro podání na Daňovou správu. Lze používat současně s Certifikátem ČSSZ.

Při podpisu dávky se zobrazí dialog : Souhlas s použitím podpisového klíče.

A mnoho dalších drobných změn. Například :

Viz změny ve verzích 1.1.22 - 1.1.0

Viz změny ve verzích 1.0.0.24 - 1.0.0.3