Nastavení uživatelů a práv

Automaticky se doplní uživatel DEMO. Nastaví se u něj přenos na testovací portál. Nemá význam u něj něco nastavovat, nastavuje si program.

Při prvním startu se program ptá na jméno uživatele, který se chce přihlásit do programu. Zadejte demo bez hesla nebo nově zadaného uživatele.

V ostré verzi založte nového uživatele tlačítkem Přidat. Založí se uživatel, který je aktuálně přihlášen do Windows.

V záložce Podatelna VREP / PVS:

Pokud je uživatel oprávněnou osobou pro odesílání dávek na podatelnu, zaškrtněte „Oprávněná osoba“

Rozbalovací položka "Podatelna" určuje bránu, přes kterou chcete podávat:

Podatelna PVS (Portál veřejné správy) - provoz má být po 31.12.2011 ukončen. Poté bude funkční jen podatelna VREP.

Podatelna "VREP - Veřejné rozhraní ČSSZ (2)" je záložní brána, nastavovat by se měla, jen pokud je první brána dočasně mimo provoz.

Pokud je zvolena podatelna VREP, nelze editovat "Údaje pro přihlášení na PVS", protože se nejsou třeba. Pokud je zvolena podatelna PVS, musíte je vyplnit. Musíte nastavit takový způsob, který jste zvolili při registraci na PVS.

Přihlašování kvalifikovaným certifikátem: Pokud máte a používáte kvalifikovaný certifikát, můžete nastavit způsob přihlašování k PVS certifikátem. Dříve bylo možné se přihlašovat pouze pomocí identifikátoru PVS a hesla. Nyní si můžete zvolit z obou způsobů. Dobře si však rozmyslete tuto změnu. Každý rok při změně kvalifikovaného certifikátu budete muset měnit registraci na PVS... Při používání identifikátoru a hesla to není nutné.

"Mail" - na tento mail budou odesílány zprávy z PVS. 

V záložce Certifikáty:

Při výběru certifikátu :

V záložce Služby:

Nastavte roli uživatele pro jednotlivé služby (ELDP, PRIHL, POS, Daňová správa). Přednastaveno by mělo být "Editovat a odesílat vše". Pokud chcete některému uživateli zakázat pracovat s určitou službou, zvolte "Nepovoleno".

Certifikáty

Aby byl certifikát použitelný, musí být správně nainstalován. 

Vhodným testem použitelnosti certifikátu je provést export certifikátu do souboru PFX. Tím si navíc certifikát zazálohujete a budete jej moci obnovit při přechodu na jiný počítač nebo po reinstalaci počítače.