Nastavení / Organizace

Formulář naleznete v Nastavení programu / Organizace.

Položka IČO se načte z licenčního souboru. Pokud vidíte vaše IČO máte ostrou verzi, pokud vidíte 10037829, máte demoverzi.

Položka DIČ se načte z licenčního souboru. Pokud vidíte vaše DIČ, máte ostrou verzi, pokud vidíte CZ123456789, máte demoverzi nebo nemáte koupenu licenci na Daňovou správu.

V dolní části je modře vypsána licence, může být pro ELDP09, ONZ, ELDP, PRIHL, POS09, DPH. Další informace ve skupině "Informace o licenci".

Vyplnění těchto položek je nutné pro :

Alespoň název organizace si však vyplňte, zobrazuje se ve stavovém řádku programu.

Vyplňte Název (podle obchodního rejstříku), ulici, číslo, obec a PSČ. Pro práci s PRIHL navíc i stát a stát, který vydal IČ.

Pokud budete používat i modul Daňová správa, je pro formulář DPH potřeba ještě mnoho dalších položek, některé i v jiné struktuře než pro ČSSZ (například číslo v adrese). Proto je pro předvyplnění nové dávky DPH vhodné použít šablonu - ve skupině Formulář DPH.

Pro import z ESO 8

Pro úplné vyplnění evidenčního listu při importu ze sestavy ESO 8 je třeba mít vyplněny tyto údaje o firmě (lze i v demoverzi). Tyto se doplňují do importovaného listu, protože v importní sestavě nejsou vyplněny.

Pokud načtete sestavu bez těchto údajů (zapomněli jste vyplnit parametry), můžete vyplnit registraci později a poté nad formulářem dávky vyvolat Akce / Naplnit zaměstnavatele do dávky.