Nastavení parametrů komunikace

Dialog slouží k nastavení  parametrů komunikace s elektronickou podatelnou portálu veřejné správy.
Standardně je nastavena možnost: Převzít nastavení ze systému Windows (Internet Explorer).

Význam jednotlivých nastavení: