Instalace - přechod z verze pro ČSSZ na verzi pro Daňovou správu

Tj. přechod z verzí 1.1 na verze 2.0

Instalaci verze pro Daňovou správu lze provést stažením aktualizace z www.mujpvs.cz z odkazu Verze. Pokud již máte instalovánu starší verzi, je možno použít aktualizaci.

V principu je možné se z verze 2.0 vrátit k v verzi 1.1 opětovným přehrátím programu. Doporučujeme však před použitím verze 2.0. zazálohovat adresář C:\Program Files\MujPvs\Data (případně jiný podle vaší instalace).

Pokud jste již provozovali verzi programu 1.1...pro (Evidenční listy a Přihlášky) a nyní přecházíte na verzi 2.0 rozšířenou o Daňovou správu, máte velkou výhodu, protože mnoho nastavení máte již úspěšně za sebou. Mohou nastat tři situace z pohledu licence.

Aktivace služby 

Pokud jste již registrováni na PVS (pro využívání služeb ČSSZ) je tato registrace použitelná i pro Daňovou správu. Jen si musíte zaškrtnout službu "Daňová správa" a zadat své DIČ (včetně znaků CZ). Pokud ještě nejste registrování na PVS, můžete se zaregistrovat pouze pro Daňovou správu.

Zásadním rozdílem je, že nemůžete používat podpisový klíč ČSSZ pro podepisování daňových hlášení. Ta lze podepisovat pouze kvalifikovaným certifikátem (dále QC). Kvalifikovaný certifikát lze vyřídit na těchto certifikačních autoritách :

Součástí certifikátu pro Daňovou správu musí být Identifikátor klienta MPSV, jinak nebude možné přiznání podávat. Žádost o zařazení Identifikátoru MPSV je součástí žádosti o certifikát, nemusíte jej vyřizovat jinde.

Za QC se platí, jeho platnost je jeden rok. Po jednom roce se musí obnovit (a znovu zaplatit). U I.CA může obnova proběhnout elektronicky bez další návštěvy pobočky, u pošty zatím s návštěvou.

QC je použitelný pro jakoukoliv komunikaci vyžadující elektronický podpis (i pro komunikaci s ČSSZ). Pokud jej již máte vyřízen například pro komunikaci s bankou, můžete jej použít i pro daňovou správu.

Další poznámky :

Nastavení importů podle způsobu použití :

Máte nový licenční soubor verze 2 pro ČSSZ i Daně:

Máte licenční soubor verze 1.1 pouze na ČSSZ :

Nemáte žádný licenční soubor - máte demoverzi :