Demoverze / Demorežim  / Ostrá verze

Program bez licenčního souboru je demoverzí. Demoverze má tato omezení :

Program s licenčním souborem můžete provozovat jako Ostrou verzi nebo Demorežim. 

V ostré verzi provádíte operace s ostrými daty a podání na podatelnu probíhá na její ostrou větev. Je přístupná pouze ta služba, na kterou máte zakoupenu licenci. 

Například, pokud máte licenci pouze na služby roku 2008 (ELDP, PRIHL), jsou služby ONZ a ELDP09 v ostré verzi zcela nepřístupné. Abyste si je v tomto případě mohli otestovat, můžete se přepnout do Demorežimu:

Po zakoupení ostré verze obdržíte e-mailem nebo na instalačním CD licenční soubor LIC.CNF.

Z adresáře LICKEY na CD nebo z místa kam jste si jej uložili z e-mailu zkopírujte licenční soubor LIC.CNF do adresáře C:\Program Files\MujPVS\Data\Konfigurace. Pak program znovu spusťte viz První start.

Na instalačním CD nebo v e-mailu může být i soubor LIC.CNF.FIRMA kde FIRMA je název vaší firmy. Jde o zálohu licenčního souboru, aby bylo zřejmé, pro koho je. Můžete použít i tento soubor, ale musíte jej přejmenovat na LIC.CNF. Pozor, Windows odmítají zobrazit příponu CNF.

Jak poznáte demoverzi od ostré verze

Ve stavovém řádku (poslední řádek základního okna programu) je buď Demoverze nebo Verze pro. Pokud je v něm Demorežim, jde o speciální režim ostré verze - viz výše. Pro lepší orientaci se text Demoverze a Demorežim zobrazuje i v názvu programu.

 Převod dávky z demoverze do ostré verze - platí pro dávky vytvořené ve verzích 1.1

Pokud jste v demoverzi pořídili již nějaké dávky, které chcete i nadále používat i v ostré verzi, musíte provést přesun dávka a změnu IČA, variabilního symbolu v dávce.

Převod dávky z demoverze do ostré verze - platí pro dávky vytvořené ve verzích 1.0

Pokud jste v demoverzi pořídili již nějaké dávky, které chcete i nadále používat i v ostré verzi, musíte provést změnu IČA a variabilního symbolu v dávce.