Můj PVS
Můj Portál veřejné správy

Časté dotazy,  známé problémy

Aktuální, nové, časté:

Podepisování a šifrování

Podání

ESO9, ESO8

Tisk

Ostatní

   Podepisování  a šifrování  

Chyba 202 : Platnost certifikátu, který jste použili k zašifrování dat podání, již vypršela

Platnost šifrovacího certifikátu pro šifrování podaní na ČSSZ končí 2.7.2009.

 • šifrovací certifikát můžete aktualizovat jedním z postupů na této stránce nebo přímo ze stránky verze. Nové certifikáty jsou obsaženy ve verzi 3.0.5 nebo novějších.

 • nestačí nainstalovat šifrovací certifikát do počítače - jak doporučuje ve svých e-mailech ČSSZ. Program MůjPVS používá šifrovací certifikáty ve svém vlastním adresáři.

V e-mailu  z ČSSZ je upozornění na konec platnosti šifrovacích certifikátů

Od června 2009 je ve zprávách potvrzujících podání na ČSSZ připojeno i doplňující upozornění na konec platnosti šifrovacího certifikátu.

Varování : Klientský certifikát neobsahuje soukromý klíč

Problém je v tom, že na počítači, kde podepisujete a odesíláte nemáte úplný podpisový klíč. Chybí soukromá část.

Možné důvody :

 • buď jste vytvořili žádost na jiném počítači, než na kterém jste importovali veřejnou část klíče (soubor s příponou CER). Proveďte import souboru CER na počítači, kde jste vytvářeli žádost a přeneste jej pomocí exportu ve formátu PFX na cílový počítač (viz níže "Jak přenést podpisový klíč...").
 • nebo jste neprovedli import pomocí programu CertReq (kterým jste vytvářeli žádost) - to se zejména stává na Win98, kde nelze úspěšně importovat jinak
 • nebo jste mezi vytvořením  žádosti a importem souboru CER přeinstalovali počítač, na kterém jste žádost vytvořili. Tady již není žádné další pomoci, přišli jste o soukromou část klíče. Žádost o klíč se musí podat znovu - a mezitím nepřeinstalovávat počítač.

Jak přenést podpisový klíč na jiný počítač (zálohovat podpisový klíč) ?

viz Postupy

Jak vyřídit kvalifikovaný certifikát - podpisový klíč ?

viz Postupy

Chyba při zobrazení a použití certifikátu (ve verzi 2.0.3.1)

Pokud se vám ve verzi 2.0.3.1 objeví chyba "Could not load type CAPICOM.IStore3..." při zobrazení nebo použití certifikátu, stáhněte si do instalačního adresáře tuto knihovnu : Interop.capicom.dll - má velikost 81920 B, verzi 2.1.0.0, původní bude mít velikost 77824 B, verzi 2.0.0.0.

Nebo instalujte verzi 2.0.4 nebo novější.

   Podání   

Přihlašování certifikátem SHA 2

Pokud máte nastaveno přihlašování certifikátem a tento cerifikát je vydaný v roce 2010 a má tudíž algoritmus podpisu SHA2 (SHA256) nelze se s ním pomocí MůjPVS verze 3.0.8 a starší přihlásit.

 • naistalovat verzi 3.2.0 a novější, přeloženou pro MS .NET Framework 2.0, která umožňuje práci s certifikáty SHA256

nebo zůstat u starší verze s prozatímním řešením:

 • změnit způsob přihlašování do PVS z "certifikátem" na "identifikátorem a heslem". Lze přes podporu telefonicky 800 20 21 22
 • podepisování certifikátem SHA2 verzích do 3.0.8 funguje bez problému

RELDP - Chybný rok RELDP (menší než 2004 nebo větší než 2008) - chyba 269

Při podání evidenčních listů za rok 2009 verzí programu 2.0.7.1 nebo nižší.
Evidenční listy za rok 2009 je třeba podávat novým formulářem ELDP09 -
stáhněte si verzi 3.0.

PRIHL - Datum nemůže být větší než 31.12.2008 - chyba 507

Při podání přihlášek odhlášek za rok 2009 verzí programu 2.0.7.1 nebo nižší.
Přihlášky za rok 2009 je třeba podávat novým formulářem ONZ - 
stáhněte si verzi 3.0.

Testovací podání v Můj PVS není funkční

Při pokusu o testovací podání se zobrazí chyba platnosti certifikátu. 21.6.2007 vypršela platnost testovacího certifikátu zařazeného v programu. Další již nebude zařazen, ČSSZ již testovací certifikáty nevydává, ostrý podpisový klíč není bezpečné zařadit.

Při podání zůstane program dlouho v režimu "Čekám" 

 • Ve stavu Posílám dotaz / Čekám je dávka již podána na PVS a měla by být předána na ČSSZ a tam se vyhodnocovat. Program pouze čeká na dodání výsledku z ČSSZ na PVS.
 • Buď můžete program nechat v režimu čekání nebo tento ukončit, počkat až přijdou e-maily, potvrzující podání a pak pokračováním v podání této dávky, zjistit její výsledek i na PVS a uvést tím dávku do správného stavu. Při vazbě na ESO 9 se po přerušení nastavte na některý řádek dávky a tlačítkem "El. podání" nebo "Stav podání" zjistěte výsledek podání.
 • Doba vyhodnocení dávky závisí na zatížení serverů ČSSZ. Může být několik minut, hodin i dní. Od podzimu 2006 ČSSZ dávky nezpracované do 24 hodin vyřazuje a již na ně nepřijde odpověď (nebo chyba 5001-9 "Podání bylo zamítnuto z provozních důvodů bez dokončení kontrol").
 • Podzim 2006, modelová situace pro ELDP, (u PRIHL probíhá vyhodnocení jinak) : 
  • pošlete dávku ELDP, neobdržíte žádnou odpověď. Může se stát v případě, že ji ČSSZ nestihne vyhodnotit do 24 hodin, pak ji "odloží" a již nevyhodnocuje!!. (Případně může přijít chyba 5001-9.)
  • vytvoříte kopii dávky, pošlete ji neupravenou znovu. Tato nově poslaná je interně na ČSSZ vyhodnocena jako duplicitní podání (vzhledem k předchozí nezpracované). Chybové hlášení "duplicitní podání" však ČSSZ nevrací.
  • na novou dávku nepřijde nikdy žádná odpověď (program je při dotazu na stav dávky pořád ve stavu "čekám")
  • Řešení : vytvořte další kopii dávky, otevřete ji a proveďte změnu, která nemá vliv na správnost dat. Například přidáte mezeru mezi dvě slova v ulici, městě nebo názvu zaměstnavatele (ale ne na konci slova) - stačí provést u jednoho pracovníka. Tato dávka se již nebude jevit jako duplicitní, má jiný obsah.
  • dávku znovu odešlete (s přáním, aby to dobře dopadlo)
  • pokud je tato dávka zpracována a přijde odpověď, můžete všechny předchozí kopie smazat nebo alespoň uvést do stavu "archiv".
 • Na přelomu června a července 2006 nastala odstávka serverů ČSSZ - viz podrobné informace, byl problém se zpracováním podání.
 • viz též : Nepřichází výsledek podání - únor 2006 a nebo Nepřichází výsledek podání - červen 2005

Chyba "Parametr není správný" na konci úspěšného podání ELDP nebo PRIHL

Chyba "Parametr není správný" se projevovala na konci úspěšného podání ELDP nebo PRIHL - pouze ve verzích 2.0.0 a 2.0.1.

Stáhněte si verzi 2.0.2 nebo novější.

Dávka zůstala ve stavu "Přenos" / "Připraveno k přenosu", i když byla na ČSSZ úspěšně zpracována a přišly vám potvrzující e-maily. Dávku již znovu neposílejte, byla by na ČSSZ dvakrát. Můžete ji pomocí volby menu "Dávky / Změnit stav dávky" uvést do stavu "Archiv".

Komunikační chyba 500 (nebo 1000)

Vnitřní chyba serveru PVS (Internal Server Error):

 • Tato chyba  při podání na PVS může znamenat, že server Portálu je přetížen (probíhá příliš mnoho podání) nebo je nefunkční a nemůže přijímat podání. Zkuste zopakovat podání v pozdních večerních nebo brzkých ranních hodinách.

 • Chyba 500 byla v srpnu a září 2006 způsobena příliš velikou dávkou. Projevuje sporadicky se i nadále (například listopad 2007).

  • Portál občas není schopen přijmout dávku větší než asi 200 kB. Je třeba vyčkat a opakovat podání po několika hodinách nebo rozdělit dávku na více menších, zpravidla prošla dávka obsahující 100 přihlášek. 

  • Od 10. 10. 2006 je na Portálu veřejné správy opraveno přijímání dávek - již je možno poslat dávku až 20 MB. 

  • Přesto se tato chyba u větších dávek ještě občas vyskytuje. V tomto případě doporučují pracovních PVS asi po hodině pokus o odeslání opakovat.

  • Doporučujeme však posílat dávky maximálně s 1000 záznamů - rozdělte velkou dávku na více menších. Od ledna 2007 má být na serverech ČSSZ nastaveno omezení na dávky z 1000 záznamů.

 • Další možnost : Authentication error : Při registraci na PVS jste se zaregistrovali pro přihlašování certifikátem, ale v programu máte nastaveno přihlašování identifikátorem, musíte nastavit jinak. Program Můj PVS přihlašování certifikátem podporuje od verze 2.0.3.

Chyba 1001 - Error Location

Chyba :  "(1001) Error Location: [line 00000035][Column 000023]: Parsing Error : Element content is invalid according to the DTD/Schema

může nastat při podání :

 • pokud při přihlášení k PVS používáte kvalifikovaný certifikát a ne identifikátor a heslo (Nastavení / Nastavení uživatelů - záložka PVS, od verze 2.0.3)
 • chyba nastává, pokud máte vyplněn Mail v této záložce konfigurace uživatele
 • dočasným řešením je smazat Mail a nechat jej prázdný.

Chyba 2002 - XSD general validation error

Chyba : (2002) XSD general validation error, detail: 'The element 'SenderDetails' in namespace 
'http://www.govtalk.gov.uk/CM/envelope' has invalid child element 'X509Certificate' in namespace 'http://www.govtalk.gov.uk/CM/envelope'.'

může nastat při podání :

 • pokud při přihlášení k PVS používáte kvalifikovaný certifikát a ne identifikátor a heslo (Nastavení / Nastavení uživatelů - záložka PVS, od verze 2.0.3)
 • chyba nastává, pokud máte vyplněn Mail v této záložce konfigurace uživatele
 • dočasným řešením je smazat Mail a nechat jej prázdný.

Chyba 3001

Error from Pipeline. Chyba ve struktuře podání.

Chyba 300152 nebo 52

Datová věta je šifrována jiným šifrovacím klíčem (správně má být šifr.klíč ČSSZ). 

Ověřte nastavení programu, v sekci Služby by měla být nastavena standardní hodnota "sifrovaci.cer". Pokud není, opravte. Certiftikát je součástí instalace programu.

 Chyba 300153 nebo 53. Chyba při analýze formátu / Error from pipeline

Podání je podepsáno podpisovým klíčem/certifikátem, který není v evidenci ČSSZ. (Viz též chyba "30017" Neznámý uživatel)

Pravděpodobně na ČSSZ není dokončen registrační proces - byl vám sice přidělen podpisový klíč nebo byl zaregistrován Váš kvalifikovaný certifikát, ale nebyl v registrační autoritě ČSSZ uložen. Nejprve si zkontrolujte, zda používáte správný certifikát. Jestliže ano, kontaktujte svoji OSSZ a požádejte o jeho opětovné uložení či registaci.

Chyba 30017 nebo 7 nebo 103.  Neznámý uživatel!

Popis chyby může být "Neznámý uživatel" nebo "Uživatel není oprávněn podávat podání CSSZ_RELDP za danou organizaci".

Pokud se Vám při podání na PVS vrátí tato chyba (jako číslo 7 v programu MůjPVS, jako 30017 nebo 103 v mailu), postupujte takto :

 • ověřte, že máte v Nastavení / Nastavení uživatelů.. v záložce PVS přihlášeného uživatele zapojen správný certifikát (podpisový klíč) uživatele. Může tam být klíč jiného uživatele, než toho, který je přiřazen vašemu identifikátoru PVS, nebo tam můžete mít testovací certifikát "test.pfx", "Test uživatel 365"...

 • nebo může být obrácený problém : použili jste svůj podpisový klíč, ale zadali jste identifikátor a heslo PVS od jiného pracovníka - pokud ještě nejste zaregistrování na PVS, musíte se přidat jako další uživatel.

  • Musíte se na stránce https://bezpecne.podani.gov.cz/ přihlásit pomocí identifikátoru a hesla již zaregistrovaného uživatele. (Na uvedenou internetovou stránku se lze dostat z programu Můj PVS z Nápověda / Internetové zdroje / Portál veřejné správy - registrace).

  • Přidáte nového uživatele, získáte svůj vlastní identifikátor a ten zadáte do programu Můj PVS. Musíte se ještě poprvé přihlásit na PVS a tím aktivovat svůj účet a přitom ověřit nastavení služeb - viz popis chyby 1046.

 • je také možné, že na ČSSZ není dokončen registrační proces - byl vám sice přidělen podpisový klíč, ale nebyl v registrační autoritě ČSSZ uložen. Nejprve si zkontrolujte, zda používáte správný certifikát. Jestliže ano, kontaktujte svoji OSSZ a požádejte o jeho uložení.

Chyba 300111 nebo 11

Zpracování podání nebylo dokončeno v časovém limitu (nebo) podání nelze dešifrovat

Podání skončí chybou "30013 : Nelze dešifrovat zprávu"

 • Od začátku května 2005, kdy jsou na serverech ČSSZ opravené verze programů, lze řešit verzí MůjPVS s novějším šifrovacím certifikátem ( verze 1.0.0.19 a novější - rozbalit i šifrovací certifikát - soubor SIFROVACI.CER v podadresáři DATA). Tento postup řeší chybu s doplňkovým popisem : Nelze dešifrovat zprávu! {Cannot find the certificate and private key to use for decryption.}
 • Soubor SIFROVACI.CER (šifrovací certifikát, platnost do roku 2007) si můžete stáhnout i samostatně (uložit do podadresáře DATA v instalaci programu MůjPVS). Kontrolu, zda máte správný šifrovací certifikát, můžete provést kliknutím na něm - nový má platnost do roku 2007.
 • Do začátku května 2005 nepomohl ani novější šifrovací certifikát. Chyba byla ve vyhodnocení na serverech ČSSZ.
 • Nestačí stáhnout šifrovací certifikát z webu ČSSZ, protože jeho jméno je "sifrovaci-certifikat.cer", program MujPVS požaduje jméno "sifrovaci.cer".

Chyba 5001 až 5009

Podání bylo zamítnuto z provozních důvodů bez dokončení kontrol.

Nepřichází výsledek podání - únor 2006

 • V polovině února 2006 velmi dlouho trvá, než přijde výsledek podání. Projevuje se tak, že komunikační dialog je ve stavu "Čekám..."

 • Je to způsobeno přechodem serverů ČSSZ na novou strukturu - viz výluky.

 • Podle neoficiálního sdělení ze 17. února  : "Je potřeba počkat. Problém v ČSSZ je již vyřešený, nicméně je tam ve frontě něco kolem 11.000 - 12.000 podání, což nějakou dobu potrvá než se to zprocesuje (bude odeslána odpověď). Počítám, že v normálním stavu bude ostrá větev někdy kolem úterý 21.2.2006".

 • Je tedy třeba počkat a zeptat se na výsledek podání po tomto datu (tzn. znovu nad dávkou vyvolat Podání / Odeslat aktuální dávku na PVS - protože je ve stavu "Čeká na vyhodnocení", proběhne pouze dotaz na výsledek podání).

Nepřichází výsledek podání  - červen 2005

 • V posledním červnovém týdnu roku 2005 dochází k nefunkčnostem při podávání větších dávek ELDP. I několik dní nepřijde výsledek vyhodnocení. Pokud nebude odstraněn, může se v červenci týkat i PRIHL.

 • Problém údajně je ve změně operačního systému na serverech Portálu veřejné správy, který způsobil, že dávky větší než 450 kB zůstávají na portále a neprojdou již ke zpracování na ČSSZ.

 • Empiricky vyzkoušeným řešením (pro ELDP) je rozdělit dávku na několik menších a posílat je postupně. Velikost 50 záznamů je již funkční (děkuji zákazníkům za spolupráci při hledání této cesty...).

 • Při přímo odesílané dávce z MůjPVS můžete rozdělit dávku přímo (před rozdělením je třeba uvést ji do stavu Editace).

 • Při odesílání z ESO 9 - vyvolejte "Stav podání" a stiskněte "Vrátit k editaci v ESO 9". Podle používané verze přejdou záznamy do stavu "Pořízeno" nebo "Připraveno pro XML". Změňte jejich stav tak, aby jich ve stavu "Připraveno pro XML" bylo max. 50 a proveďte "El.podání". Až tato menší dávka projde a vrátí se výsledek, pokračujte s další skupinou.

 • ---

 • V posledním dubnovém týdnu 2005 (také začátkem května a koncem července 2005) se prodloužilo vyhodnocení podání na PVS až na několik hodin nebo i jeden den. Je to způsobeno dramatickým zvýšením počtu podání před koncem termínu.

Pokus o podání skončí chybou "The underlying connection was closed : The request was canceled."

Například chyba : "The underlying connection was closed: The request was canceled." nebo podobná formulace znamená, že se nelze požadovaným způsobem připojit na internet. Může být způsobeno :

 • používaná stanice není připojená na internet,
 • nelze použít protokol "https" na portu 443
 • proxy server nebo firewall je nastaven tak, že neumožňuje výše uvedené nebo se nelze dostat na adresy končící "gov.cz"
 • proxy server vyžaduje při přihlášení zabezpečení jménem a heslem (od verze 1.0.0.20 lze nastavit)
 • používáte proxy server a na stanici nemáte nainstalovaného příslušného proxy klienta
 • na nový počítač jste instalovali pouze aktualizaci programu a ne plnou verzi, případně nemáte správně instalován Microsoft .NET Framework 1.1

Zkuste nastavit jiný způsob komunikace - od verze 1.0.0.20 v menu Nastavení doplněna volba "Parametry komunikace".

Můžete také zkusit v IE otevřít adresu https://bezpecne.podani.gov.cz:443/submission, pokud vypíše chybové hlášení nemůžete se na připojit ani "ručně" z IE (Internet Exploreru). Pokud se zobrazí XML soubor, je připojení možné.

Pokus o podání skončí chybou "The underlying connection was closed: Could not establish secure channel for SSL/TLS."

Tato chyba  při podání na PVS znamená, že server Portálu je momentálně nefunkční nebo přetížen a nemůže přijímat podání. Zkuste zopakovat podání později.

Podání na PVS skončí chybou "1046 – Authentication Failure

Je způsobeno nesouladem tří údajů : identifikátoru PVS, hesla pro přihlášení na PVS a variabilního symbolu. Může být způsobeno více důvody.

 • V nastavení programu jste zaškrtli "Použít 10-místný VarSym při podání", ale na PVS ještě nejste přeregistrováni na nový variabilní symbol. Viz postup a vhodný čas přeregistrace. Pokud jste doposud na PVS registrováni s 8-místným variabilním, nezaškrtávejte. 
  • Pokud jste se s novým varsym již pokusili neúspěšně podat dávku z ESO9, zrušte zaškrtnutí v nastavení, vraťte dávku k editaci v ESO9 a proveďte nové podání - použije se 8-místný varsym a podání by mělo projít
 • Je rozpor v kombinaci IČ organizace a Variabilního symbolu v odesílané dávce a identifikátoru PVS a hesla a jemu přiřazeného IČ  a Variabilního symbolu. Zkontrolujte IČ a VarSym zadaný v programu a naplněnými do dávky a skutečností.
 • Je špatně zadán identifikátor PVS a heslo do PVS v definici uživatele v programu Můj PVS, nebo jste změnili heslo pro přístup na PVS a nové nezadali do definice uživatele.
 • V některých případech pomůže: V Nastavení / Nastavení programu / Funkce programu zrušte zaškrtnutí "Kódovat heslo". Při určitých hodnotách hesla se heslo dekóduje nesprávně.
 • Nesprávná délka hesla do PVS. Předepsaná je délka 8-12 znaků. Pokud jste například zvolil heslo delší, portál je při registraci připustí, dokonce dovolí přihlášení ručně přes webovou stránku - ale již nedovolí podání s takto dlouhým heslem!
 • Při registraci na PVS jste se zaregistrovali pro přihlašování certifikátem, ale v nastavení programu nemáte správně nastaveno. Program Můj PVS přihlašování certifikátem podporuje od verze 2.0.3.
 • Pokud poprvé podáváte "Přihlášky nemocenského pojištění", pravděpodobně nemáte na PVS zaškrtnutou tuto novou službu.
  • Je třeba se na stránce https://bezpecne.podani.gov.cz/ přihlásit pomocí identifikátoru a hesla. (Na uvedenou internetovou stránku se lze dostat z programu Můj PVS z Nápověda / Internetové zdroje / Portál veřejné správy - registrace).
  • Pokud v seznamu služeb nemáte "Česká správa sociálního zabezpečení - Nemocenské pojištění", klikněte na odkaz "Přihlásit se k dalším službám" a zaškrtněte si ji.
  • Budete vyzvání k zadání čtyř nebo pěti-znakového „Registračního čísla ČSSZ“ (najdete je na potvrzení o registraci k Důchodovému pojištění nebo na disketě s podpisovým klíčem) a variabilního symbolu
 • Jste sice zaregistrování na PVS, ale ještě jste se nepřihlásili na PVS a účet proto není aktivní nebo nemáte aktivovánu službu.
  • Stačí se na stránce https://bezpecne.podani.gov.cz/ přihlásit pomocí identifikátoru a hesla. (Na uvedenou internetovou stránku se lze dostat z programu Můj PVS z Nápověda / Internetové zdroje / Portál veřejné správy - registrace).
  • Zároveň si ověřte, že máte aktivovánu službu "Česká správa sociálního zabezpečení - Nemocenské pojištění".
 • Jste zaregistrování na PVS, účet je již aktivní a přesto pokus o podání hlásí chybu 1046.
  • Na PVS jste zaregistrování jako Zástupce, ale nemáte přiřazeny zákazníky (ani sami sebe, v tomto případě můžete být sobě zákazníkem)
  • Jak poznáte, že jste zaregistrován jako zástupce? Po přihlášení na PVS se ve vaší stránce ukazuje „Váš identifikátor zástupce je …..“
  • Na PVS : kliknete do odkazu "Zákazníci"
  • Zobrazí se seznam vám zaregistrovaných zákazníků, na každém kliknete do odkazu "Přiřadit" nebo "Změnit přiřazení"
  • Zobrazí se seznam uživatelů, zaškrtnutím potvrdíte, že uživatel může s tímto zákazníkem pracovat
 • Jste zaregistrování na PVS, účet je již aktivní a přesto pokus o podání hlásí chybu 1046.
  • Může být způsobeno tím, že jste omylem zaregistrováni jako Zástupce a ne jako Organizace. Poznáte to podle toho, že po přihlášení na PVS se ve vaší stránce ukazuje „Váš identifikátor zástupce je …..“
  • Pokud opravdu nemáte organizaci, která za vás podává podání, musíte svou registraci na PVS zrušit a vytvořit novou. Nebo můžete sami sebe definovat jako zástupce sám sebe - použijte předchozí odrážku.
  • Ujistěte se, že máte čtyř nebo pěti-znakové „Registrační číslo ČSSZ“, které později použijete pro nové přihlášení k PVS. Nebo je znovu zjistěte na OSSZ.
  • Přihlaste se na PVS. Klikněte na „Uživatelé“ v levém menu, klikněte na uživatele, najděte odkaz „Vymazat uživatele“ (nebo „Zrušit účet“ jiným postupem), klikněte na něj a stiskněte Pokračovat (stisk tlačítka Zrušit nezruší uživatele, ale zruší požadavek na zrušení).
  • Účet na PVS by tímto měl být zrušen. Měli byste být zpět na stránce  https://bezpecne.podani.gov.cz/
  • Znovu se přihlaste na PVS. Červeným odkazem Organizace (Zaregistrujte se jako organizace) – pokračujte podle instrukcí.
 • Dávku jste vytvořili v demoverzi a odesíláte v ostré verzi. Má v sobě identifikační údaje demoverze, je třeba je změnit, viz Převod dávky z demoverze do ostré verze.
 • Vaší organizaci byl přidělen nový variabilní symbol. Například proto, že jste se stali velkou organizací, ale při přidělení identifikačních údajů jste byli malou organizací. Je třeba znovu požádat o přidělení nového registračního čísla pro PVS a znovu se na PVS zaregistrovat.
 • Pokud jste v demoverzi (v programu bez licenčního souboru) uložili Nastavení / Parametry komunikace, nastavilo se do parametrů přenosu spojení na testovací PVS. A toto se nezměnilo ani při doplnění licence a přechodu na ostrou verzi programu - podání neustále odcházelo na testovací PVS (https://bezpecne.dev.gov.cz  místo na správné https://bezpecne.podani.gov.cz) . Mohlo nastat ve verzi 1.0.0.20 a později, Opraveno ve verzi 1.1.0.6

   ESO9, ESO8   

ESO 9 - problémy po přechodu na SQL server 2005/2008

Pokud upgradujete MS SQL Server 2000 a na verzi 2005/2008 a poté nejde vyvolat z ESO9PAM podání ELDP či PRIHL, ověřte (popis je pro uživatele "eldp" ze standardního scriptu, máte-li jiného, modifikujte si popis) :

 1. Ve vlastnostech serveru, volba „Security“ je nastaveno „SQL Server and Windows Authentication mode“ (pokud přistupujete z MujPVS přes SQL účet "eldp" či jiný SQL účet)
 2. Na SQL serveru v Security / Logins je login "eldp" s vlastnostmi :
  • server roles : "public"
  • user mappings : má zaškrtnutu databázi PAM (podle jména vaší skutečné databáze), user a default schema je "eldp"
  • status : Login = enabled
 3. v databázi PAM (podle jména vaší skutečné databáze) je ve skupině Security / Users uživatel "eldp" s vlastnostmi :
  • v Securables je právo na objekty QPVSREGISTR, QPVSRELDP, XMLRELDPH, XMLRELPS
 4. SQL Server Configuration Manager, volba : „SQL Server 2005 Network Configuration“ / rozbalit „Protocols for MSSQLSERVER“, protokol TCP/IP je nastaven Enabled

Pokud je s přihlášením problém :

 • proveďte nastavení podle prvního a posledního bodu,
 • zrušte účet "eldp" nad databází PAM, poté účet "eldp" nad celým serverem (pokud tam je),
 • restartujte službu SQL serveru.
 • Poté nad databází PAM zavolejte script pro vytvoření účtu "eldp"
 • zkontrolujte body 2. a 3. (případně ručně opravte)

ESO 9 - Nejednoznačné údaje IČO nebo VarSym

Pokud se při importu z ESO9 objeví hlášení "Chybné údaje k importu: Nejednoznačné údaje IČO nebo VarSym" je to nejčastěji způsobeno tím, že ve záznamech k importu je více různých variabilních symbolů.

Zpravidla vznikne tak, že některé záznamy založíte ještě když máte v ústavu starý 8-místný variabilní symbol a další založíte, když již máte v ústavu nový 10-místný variabilní symbol.

Lze řešit tak, že skupinu záznamů, která je menší vrátíte do stavu pořízeno, přepíšete variabilní symbol tak aby byl všude stejný a vrátíte do stavu "připraveno pro XML" a podáte.

ESO 9 - Podání DPH: Chyba při čtení dat podání....

Pokud se při podání přiznání k DPH z ESO 9 zobrazí chybové hlášení :

 • "Chyba při čtení dat podání: Prováděná činnost byla v důsledku chyby přerušena. Arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric"

může být příčina v tom, že v parametrech aplikace ESO 9 není vyplněn některý z parametrů ve skupině "Výkaz DPH" :

 • FinancniUradCislo - číslo finančního úřadu
 • MujPVS_c_okec1, MujPVS_c_okec2 : musí být vyplněny obě existujícím číslem OKEČ. Pokud máte jen jednu činnost, vyplňte obě stejně.

ESO 9 - V aplikaci nejsou vybrány žádné doklady k exportu

Přestože máte některé doklady ve stavu "Připraveno pro XML", hlásí aplikace Můj PVS "V aplikaci nejsou vybrány žádné doklady k exportu".
 • Může být způsobeno tím, že jiný uživatel uvedl doklady do stavu "Připraveno pro XML" a jiný uživatel volá akci "El. podání"
 • Export funguje tak, že provádí výběr jen pro záznamy, které naposled změnil uživatel, který provádí podání. Aby podával jen své záznamy.
 • Řešení : 
  • buď provede podání uživatel, který zvýšil stav dokladů 
  • nebo uživatel, který má podávat, sníží stav dokladů na "Pořízeno" a znovu jej zvýší na "Připraveno pro XML"
 • Nebo od verze 2.0.6 si můžete nastavit nový parametr konfigurace importu z ESO 9: "Při podání nerozlišovat záznamy podle uživatele"

Při podání z ESO9 chyba "SELECT permission denied on object QPVSRELDP" nebo "QPVSREGISTR"

 • je třeba nastavit další přístupové právo na dotazy do databáze.
 • viz nastavení konfigurace pro ESO 9, stačí blok "od verze 2.12 ESO 9", pokud již jste provedli první část při instalaci verze 1.0. MůjPVS pro ELDP

Při tvorbě registru pojištěnců v ESO9 se týdenní úvazek zaokrouhlí

 • je funkcí ESO 9. Zaokrouhluje se na celé hodiny nahoru. V příští verzi ESO 9 bude opraveno. Viz www.eso9.cz

V ESO 9 chyba při tisku sestavy nad ELDP. Při zakládání nového evidenčního listu se založí typ 50, oprava.

 • je dáno funkčností ESO 9, tvůrci programu MůjPVS nemohou ovlivnit. V příští verzi ESO 9 bude opraveno. Viz www.eso9.cz

Při importu PRIHL z ESO 8 chyba : "Cesta nemá platný tvar" nebo "The path is not of a legal form"

 • projevuje se při importu z ESO 8 ve verzích 1.1.0.5 a 1.1.0.6 při nevyplnění cesty k sestavě z Personalistiky.
 • buď můžete vyplnit cestu k sestavě z Personalistiky
 • nebo si stáhnout verzi 1.1.0.7 (nebo novější), ve kterých je chyba opravena.

   Tisk   

Chyba při tisku do Excelu: "Error detected by export DLL"

Pokud tisknete sestavu do Excelu na počítači s Windows XP SP3 (nebo na Windows 2003 SP2), zobrazí se chybové hlášení končící textem "Error detected by export DLL".

Řešením je stáhnout si aktualizaci tiskových knihoven Crystal Report z odkazu: ftp://ftp1.businessobjects.com/outgoing/CHF/crnet11win_en.zip

nebo z našeho webu: crnet11win_en.exe, popis této aktualizace (v angličtině) je zde: readme.pdf

Při tisku do formátu PDF se výstupní soubor zobrazí správně, ale tiskne nesmyslné znaky

Pokud pracujete na Windows 98 / ME, tak se při zobrazení pomocí Acrobat Reader verze 6 projeví uvedený problém. Lze řešit tak, že vytištěnou PDF sestavu zobrazíte Acrobat Reader verze 5, tato verze tiskne správně.

Tisk sestavy na Windows 98 / ME skončí chybou

Viz Známé problémy v nápovědě programu.

Tisk sestavy na Windows 2003 skončí chybou

Pokud není problém v tom, že byla provedena instalace na nový počítač pomocí aktualizace (viz dále), zkuste řešit podobně jako problém při tisku na Win 98 / ME (viz výše známé problémy). Z uvedeného odkazu bude zřejmě stačit použít pouze tuto část s registrací knihovny CRQE.dll, soubor Dbghelp.dll na Win2003 pravděpodobně bude.    

Tisk sestavy na Windows XP, Windows 7 skončí chybou

Možným důvodem je to, že jste přeinstalovali počítač a program Můj PVS jste instalovali z upgrade (aktualizace) a ne z plné verze. Je také možné, že instalací jiného software došlo k přeregistraci knihoven pro tisk (Crystal Report).

Řešení : Postačí, když si z webu stáhnete plnou instalaci (soubor .MSI, asi 10 MB) stejné verze, jakou máte již instalovánu a přeinstalujete. Přitom se Vám zachovají parametry i data. (Nebo provedete instalaci plné verze ze starší instalace, např. z CD a přeinstalujete aktuálním upgrade.)

   Ostatní   

Chyba při aktualizaci: "Could not load file or assembly 'ICSharpCode.SharpZipLib"

Pokud automatická aktualizace skončí chybou:

"Could not load file or assembly 'ICSharpCode.SharpZipLib, Version=0.83.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=1b03e6acf1164f73' or one of its dependencies. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.",

je problém v tom, že v prvních verzích aktualizací nebyla zabalena knihovna pro rozbalení ZIP aktualizace. Pokud jste ji neměli zaregistrovánu na počítači z jiného software, nešlo rozbalit staženou aktualizaci.

Napravíte tím, že si z webu stáhnete aktualizaci verze 3.0.2 nebo novější, ta již potřebnou knihovnu obsahuje. Poté již automatické aktualizace budou funkční.

Jak vyplnit údaje na ELDP pro cizince?

Zaslala jsem elektronicky ELDP zaměstnance, který má trvalé bydliště na Slovensku a ELDP se mi vrátil jako zamítnutý s chybou v PSČ. Je rozdíl ve vyplňování ELDP cizinců?

Na ELDP zaměstnanců, kteří nemají trvalé bydliště v ČR se vyplňuje:

 • obec" - uvede se město a Poštovní kód bydliště v cizině

 • "pošta" - ponechá se prázdné

 • "PSČ" - uvede se trojmístný kód státu. Příklady číselníku států (např. Polsko = 616, Slovensko = 703, Ukrajina = 804)

 • "místo narození" - vyplňuje se: obec, stát

Zdroj informace : ČSSZ

 

Variabilní symbol nebo IČO z demoverze

Při kontrole dávky nebo při odesílání dávky se objeví hlášení "Variabilní symbol / IČO má hodnotu z demoverze". Buď byla dávka překopírována z demo dat nebo nebyly nastaveny všechny parametry při instalaci. Postupujte takto :

 • vyvolejte Nastavení / Nastavení služeb / buď RELDP nebo PRIHL (nebo postupně obě), podle toho u jakou dávku jde, změňte Variabilní symbol na svůj, šifrovací certifikát ponechte. U PRIHL nastavte svůj okres.
 • V Nastavení / Registrace programu se přesvědčete, že máte vyplněny údaje o firmě/škole, když tak doplňte.
 • Nyní musíte ještě změnit IČO a Var. symbol v dávce.
 • Dávka musí být ve stavu Editace - pokud ne, proveďte Dávka / Změna stavu / Editace
 • Zobrazte dávku ve formuláři ELDP nebo PRIHL
 • Vyvolejte Akce / Naplnit zaměstnavatele do dávky, a zde :
  • stiskněte "Načti zaměstnavatele z registrace" - změní se IČO demoverze 10037829 na vaše IČO a var. symbol demoverze 99991064 na váš variabilní symbol. Zároveň se načtou registrační údaje organizace
  • stiskněte "Naplnit zaměstnavatele do celé dávky" - údaje se naplní do všech listů a dávka je použitelná jako ostrá.

Pořídili jsme dávku v demoverzi, v ostré verzi není vidět

Demoverze a demorežim ukládá dávky do jiného adresáře, aby se nemíchaly s ostrými daty. Pokud jste v demoverzi pořídili již nějaké dávky, které chcete i nadále používat i v ostré verzi, musíte provést přesun dávky a změnu IČ, variabilního symbolu v dávce. Viz popis převodu dávky.

Jaký je termín podání hromadného sběru Přihlášek?

 • Organizace je povinna do 31. července 2005 předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení seznam svých zaměstnanců, jejichž účast na nemocenském pojištění vznikla před 1. červencem 2005 a trvá i po 30. červnu 2005.

 • Pokud se organizace zaváže podat hromadný sběr Přihlášek elektronicky, bude jí tolerován termín do 31.10.2005 místo 31.7.2005.

Jak je to s termínem podání ELDP?

 • Podle zákona je uzávěrka zápisu do ročních ELDP do 30.4. následujícího roku, termín podání je do 8 dnů. Tedy do 8.5.2005. U podání papírových formulářů tento termín zůstává.

 • Elektronická podání ELDP přes PVS mají termín posunut o 2 měsíce na 8.7.2005 (zdroj : MF Dnes, 30.4.)

 • Tiskové zprávy ČSSZ : Větší zájem o registraci na e–podání je dán tím, že si organizace uvědomují výhody této služby – dostupnost, pohodlnost a rychlost celého elektronického přenosu. Také využívají tzv. generální pardon ČSSZ platný pro rok 2005: organizace, které se zavázaly, že pošlou ELDP za své zaměstnance elektronicky pomocí Portálu veřejné správy, je mohou ČSSZ poslat do 8. července 2005. Tedy o dva měsíce později, než je musely zaslat ty organizace, které podaly klasické papírové dokumenty (8. květen 2005).