Můj PVS
Můj Portál veřejné správy

Daňová správa - Přiznání k DPH

Verze 3.0.3 umožňuje podání přiznání k DPH - formulář platný od 1.1.2009 (do 12/2010)

Používat ji může zákazník, který:

 • v minulosti koupil upgrade na verzi 2.0 s možností podávat přiznání k DPH, což poznáte takto:
  • při spuštění programu je v dolním stavovém řádku text DPH
  • v pravém rohu můžete přepnout do skupiny služeb "Daňová správa"
  • při otevření Nastavení / Nastavení programu / Organizace vidíte své DIČ
 • a současně jste v roce 2009 koupili upgrade na verzi 3.0 (podání formulářů ČSSZ v roce 2009) a máte licenční soubor verze 3.0

Pokud splňujete obě tyto podmínky, můžete po stažení verze s novým DPH tuto službu přímo používat.

Pokud některou podmínku nesplňujete, musíte dokoupit upgrade na verzi 3.0 (či současně na verzi 2.0 a 3.0)

Verze 3.0 s podáním DPH umožní:

 • ruční pořízení Přiznání k DPH
 • import z XML souboru ve formátu DPHDP2 (pozor, nový formát XML souboru)
 • import z ESO 9 - nutná verze 3.8 včetně doplňku 002 s exportní procedurou pro nový formát DPH

Programu Můj PVS od verze 2.0.0 obsahuje modul: Daňová správa.  
Je zařazeno podávání Přiznání k DPH (formát DPHDP1 - podání DPH platné do 31.12.2008).

Modul Daňová správa ve verzi 2.0 umožňuje :

 • pořízení :
  • ruční pořízení Přiznání k DPH
  • import z XML souboru ve formátu DPHDP1
  • import z ESO 9 Start / Profi
 • kontrolu některých chyb, které brání přijetí přiznání
 • přepočet daní a součtů ve formuláři
 • podepsání a zašifrování
 • odeslání přes PVS na společné technické zařízení správců daně (nebo jen export do XML souboru)
 • kontrolu výsledku podání, zobrazení chyb
 • opakované dotazy na stav podání a stav jeho zpracovaní na FÚ

Můžete si stáhnout aktualizaci Můj PVS, používat program jako ostrou verzi pro zakoupené služby ČSSZ a jako demoverzi pro Daňovou správu - pro otestování před zakoupením.

Aktivace a použití služby Daňová správa

Pokud jste již registrováni na PVS (pro využívání služeb ČSSZ) je tato registrace použitelná i pro Daňovou správu. Jen si musíte zaškrtnout službu "Daňová správa" a zadat DIČ (včetně znaků CZ). Pokud ještě nejste registrování na PVS, můžete se zaregistrovat pouze pro Daňovou správu.

Zásadním rozdílem je, že nemůžete používat podpisový klíč ČSSZ pro podepisování daňových hlášení. Ta lze podepisovat pouze kvalifikovaným certifikátem (dále QC). 

Kvalifikovaný certifikát lze vyřídit na těchto certifikačních autoritách :

Součástí certifikátu pro Daňovou správu musí být Identifikátor klienta MPSV, jinak nebude možné přiznání podávat. Žádost o zařazení Identifikátoru MPSV je součástí žádosti o certifikát, nemusíte jej vyřizovat jinde.

Za QC se platí, jeho platnost je jeden rok. Po jednom roce se musí obnovit (a znovu zaplatit). U I.CA může obnova proběhnout elektronicky bez další návštěvy pobočky, u pošty zatím s návštěvou.

QC je použitelný pro jakoukoliv komunikaci vyžadující elektronický podpis. Pokud jej již máte vyřízen například pro komunikaci s bankou, můžete jej použít i pro daňovou správu nebo pro ČSSZ.

Další poznámky :

 • vzhledem k používání QC nebudete při podáních daňové správy zasílat žádná další "Doplnění podání"

 • pokud používáte podpisový klíč ČSSZ pro podání ELDP a PRIHL, můžete jej i nadále používat (do vypršení jeho platnosti po 3 letech) současně s používáním QC pro Daňovou správu. V programu Můj PVS bude podpisový klíč pro Daňovou správu definovatelný zvlášť

 • nebo můžete podpisový klíč pro ČSSZ nahradit používáním QC, musíte však tuto skutečnost nahlásit na ČSSZ a předat jim veřejnou část svého QC

Objednání

Pokud již máte zakoupen program Můj PVS pro ELDP nebo PRIHL, můžete si objednat upgrade (mailem, telefonicky - viz kontakty). Pošleme vám fakturu a po zaplacení pošleme mailem nový licenční soubor verze 2. Stáhnete si novou verzi a můžete používat.

Cena za upgrade pro stávající uživatele je 10% z ceny, minimálně 1.000 Kč (+DPH).

Pokud ještě nejste uživatel Můj PVS, můžete koupit plnou verzi programu se službami pro ČSSZ a pro Daňovou správu.

Další hlášení Daňové správy

Přes PVS je možné podávat kromě přiznání k DPH i : přiznání k dani z nemovitostí, přiznání k silniční dani, souhrnné hlášení VIES  (DPH v rámci EU – osvobození z titulu dodání zboží do jiného státu EU), daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, oznámení o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám.

Tato další hlášení a přiznání do této verze programu "Můj PVS - Daňová správa" nejsou zařazena, je zařazeno pouze přiznání k DPH. Podle zájmu mohou být postupně zařazována další hlášení.