Můj PVS
Můj Portál veřejné správy

Ceník programu Můj PVS

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH - nejsem plátcem DPH.

Ceny za licenci (právo na užívání programu):
  

Verze pro organizace

Licence pro :

XML a text ESO 9 Full
do 25 zaměstnanců 900 3 900
do 100 zaměstnanců 1 900 6 900
do 200 zaměstnanců 2 900 9 900
do 400 zaměstnanců 3 900 14 900
nad 400 zaměstnanců 4 900 19 900
  • Verze XML a text obsahuje pouze možnost importu XML a textu

  • verze ESO 9 Full zahrnuje licenci na služby ČSSZ pro export z ESO9 a taktéž možnost importu XML a textu.

  • Cena pro import  z jiných mzdových systémů se stanovuje individuálně.

  • Při nákupu licencí pro více spřízněných firem lze individuálně sjednat slevu.

Verze pro střední školy 

Import z XML a textu

Bez omezení počtu studentů

1 900

 

  • Pro vysoké školy a vyšší odborné školy platí ceník pro organizace : podle počtu zaměstnanců + studentů.

Nové verze:

Aktualizace verze přes internet (update)  zdarma
Upgrade na verzi 5.0. (TLS 1.2) z verze 4.x 500
Upgrade na verzi 4.0. (VREP) z verze 3.x 1000
Upgrade na verzi 3.0. z verze 2.0 20% ceníkové ceny, 
minimálně 2 000
Upgrade na verzi 2.0 z verze 1.1 10% ceníkové ceny, 
minimálně 1 000
Přechod na vyšší verzi (upgrade) - například při zařazení nové služby na PVS či ČSSZ 10% ceníkové ceny, 
minimálně 1 000
Přechod na vyšší verzi (upgrade) při komplexní změně více služeb podle rozsahu změn
Zvýšení počtu zaměstnanců  rozdílová cena
Přechod na jiný typ importu rozdílová cena

Ceník služeb:

Instalace programu Můj PVS 600 Kč / hod
Konzultace 800 Kč / hod
Školení 500 Kč / hod
Cestovní výlohy – cesta autem 8 Kč / km
Cestovní výlohy – čas na cestě  100 Kč / hod

Podpora:

Dotazy e-mailem zdarma   
Telefonická podpora 300 Kč za načatou půlhodinu

Ceny verze pro ESO8:
Informační systém ESO 8 Mzdy již není vyvíjen výrobcem, nastal přechod na ESO9. Ceník pouze "historický":

Verze pro organizace

Licence pro :

ESO 8 Mzdy
do 25 zaměstnanců 2 900
do 100 zaměstnanců 4 900
do 200 zaměstnanců 6 900
do 400 zaměstnanců 9 900
nad 400 zaměstnanců 13 900
  • Verze ESO 8 Mzdy obsahuje import z ESO 8 pro služby ČSSZ. 

  • Daňové služby obsahuje pouze pro pořízení a import z XML.

  • Verze pro ESO 9 Full obsahuje i verzi pro ESO 8. V případě přechodu z verze ESO 8 na ESO 9 Full stačí doplatit rozdílovou cenu.