Můj PVS
Můj Portál veřejné správy

Nová podatelna VREP


Oznámení ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) očekává, že v důsledku změn zákona o informačních systémech veřejné správy dojde s koncem roku 2011 k ukončení provozu transakční části Portálu veřejné správy (PVS). 
Jelikož tento systém využívá řada klientů ČSSZ k elektronickému podávání formulářů, upozorňujeme je na nový systém přenosu s názvem Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP) viz web ČSSZ.


Nová verze MůjPVS

Od 27.11.2011 je uvolněna verzi 4.0 programu Můj PVS, která umožňuje komunikaci přes podatelnu VREP i PVS. 

Na ČSSZ je možné podávat přes podatelnu VREP dávky typu:

 • Evidenční listy důchodového pojištění - ELDP09
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání - ONZ
 • Potvrzení o studiu/teoretické a praktické přípravě - POS

Viz popis změn

Upgrade

Cena za upgrade z verze 3.x na verzi 4.0 je stanoven na 1.000 Kč + DPH. 
Cena upgrade verze pro střední školy je stanovena na 500 Kč + DPH.

V případě upgrade ze starší verze se ceny za upgrade sčítají.

 
Objednání

Objednávky můžete posílat e-mailem na mujpvs@gmail.com - v objednávce prosím uveďte fakturační údaje a kontaktní e-mail, kam chcete zaslat licenční soubor. Po zaplacení faktury dostanete rozšířený licenční soubor pro novou verzi, stáhnete si aktualizaci a můžete program používat pro novou podatelnu.

Instalace

Verze 4.0 se automaticky nabídne ke stažení (pokud máte nataveno automatické stahování).
Verzi můžete i ručně stáhnout ze stránky verze a nainstalovat.
Program MůjPVS verze 4.0 bude fungovat i s licencí 3.0, podatelna VREP však půjde používat až po dokoupení upgrade, viz následující kapitola "Jak přejít..."

Rozdíly podávání přes podatelnu VREP

 • Je provozována přímo ČSSZ, přijímá tedy jen podání pro ČSSZ
 • Není nutné se registrovat na PVS - Portálu veřejné správy
 • Postačí pouze registrace na ČSSZ (i registrace používaná dříve pro podávání přes PVS)

Jak přejít na podávání přes VREP:

 • přejít na MujPVS verze 4.0 - je nutno koupit aktualizaci programu MujPVS, viz výše.
 • program verze 4.0 lze použít i se starší licencí, nepůjde však v něm nastavit podatelnu VREP, ani přes ni podávat.
 • po dokoupení licence dostanete e-mailem nový licenční soubor nahrajete jej do příslušného adresáře 
 • v Nastavení / "Nastavení uživatelů práv a certifikátů" u příslušného uživatele nastavíte v záložce "Podatelna VREP / PVS" podatelnu VREP.
 • pokud je Váš kvalifikovaný certifikát platný, nic dalšího měnit nemusíte
 • pokud není platný, vyřiďte si nový, nahlaste jej na ČSSZ a nastavte v záložce Certifikáty.