Můj PVS
Můj Portál veřejné správy

Komunikační protokol 1.2


Oznámení ČSSZ

Od 1.1.2018 ČSSZ ukončuje podporu protokolů TLS 1.0, 1.1 a vyžaduje pouze komunikační protokol TLS 1.2. Viz oznámení ČSSZ:

V současné době je v souvislosti s šifrovacími protokoly TLS 1.0 a 1.1 známo mnoho technických zranitelností, které mohou ohrozit informační systémy. Útočník v pozici „Man-in-the-Middle“ může provést útok na přenášená šifrovaná data. Může potenciálně dešifrovat a následně odposlechnout elektronickou komunikaci. Proto se od použití těchto protokolů ustupuje s tím, že lze komunikovat přes protokol TLS 1.2.

ČSSZ, jakožto moderní úřad podporující elektronickou komunikaci se svými klienty, musí eliminovat případné hrozby související s provozováním starších protokolů TLS. Kybernetický útok na vzájemnou komunikaci mezi ČSSZ a jejím klientem s úmyslem narušit integritu a důvěrnost této komunikace by mohl významným způsobem omezit, nebo dokonce znemožnit poskytování služeb e-Podání. Proto ČSSZ rozhodla o ukončení podpory protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1 u komunikačního rozhraní VREP/APEP pro příjem e-Podání k 31.12.2017. V produkčním prostředí VREP/APEP bude od 1.1.2018 podporován pouze komunikační protokol TLS 1.2.

Viz: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/7FE94A17-25AE-479C-8369-4BAD6AC8CDD9/0/Ukonceni_podpory_TLS.pdf

Nová verze MůjPVS

Od 21.1.2018 je uvolněna verzi 5.0 programu Můj PVS, která umožňuje komunikaci protokolem 1.2. 

  • Aby bylo možné použít protokol TLS 1.2, je nutné mít na počítači nainstalovaný .NET Framework 4.5 nebo vyšší.

  • Proto již nebude možné podávat z počítačů s operačním systémem Windows XP nebo Windows Vista, na tyto OS není možné .NET Framework 4.5 nainstalovat.

  • Na počítači je nutné mít operační systém Windows 7, Windows 8.1, nejlépe však Windows 10. Na něm musí být nainstalovaný .NET Framework 4.5 nebo vyšší.

  • Oveření veze instalovaného .NET Framework se provádí v úvodním fomuláři Nápověda / O programu nebo v Nastavení / Nastavení programu / Informace o licenci.

  • Podání programem verze 5.0 je možné pouze s licenčním souborem verze 5.

  • pokud provádíte tisk z programu, je potřeba stáhnout Crystal Report verze 13 (32 bit)

Viz popis změn

Upgrade

Cena za upgrade z verze 4.x na verzi 5.0 je stanoven na 500 Kč. 

V případě upgrade ze starší verze se ceny za upgrade sčítají.

Objednání

Objednávky můžete posílat e-mailem na mujpvs@gmail.com - v objednávce prosím uveďte fakturační údaje a kontaktní e-mail, kam chcete zaslat licenční soubor. Po zaplacení faktury dostanete rozšířený licenční soubor pro novou verzi, stáhnete si aktualizaci a můžete program používat pro novou podatelnu.

Instalace

Verzi stáhnete ze stránky verze a nainstalovat.
Program MůjPVS verze 5.0 bude fungovat i s licencí 4.0, nepůjde však podávat.

Jak přejít na verzi s komunikačním prtokolem TLS 1.2

  • přejít na MujPVS verze 5.0 - je nutno koupit aktualizaci programu MujPVS, viz výše.
  • program verze 5.0 lze použít i se starší licencí, nepůjde však v něm podávat.
  • po dokoupení licence dostanete e-mailem nový licenční soubor nahrajete jej do příslušného adresáře