Můj PVS
Můj Portál veřejné správy

Změna šifrovacího certifikátu ČSSZ v roce 2008

Dne 9. 8. 2008 končí platnost šifrovacího certifikátu ČSSZ. Při šifrování již neplatnými certifikáty se může vrátit chyba dešifrování dat (chyba 202).

Šifrovací certifikát se používá k zašifrování předávané zprávy - vydává jej instituce přijímající podání. Nezaměňujte jej s podpisovým klíčem (kvalifikovaným certifikátem), který je váš osobní a používá se k podpisu zprávy.

Aktualizaci certifikátů můžete provést takto:

 • aktualizace verze: verze 2.0.7 - aktualizace (samorozbalovací .EXE, 1,3 MB, ze dne 10.8.2008). Obsahuje novou verzi celého programu - viz popis změn, včetně nových certifikátů. 
 • lze použít v případě, že již máte instalovánu předchozí verzi

nebo:

 • plná instalace verze: verze 2.0.7 - plná instalace (soubor .MSI, velikost 10 MB, ze dne 10.8.2008). Před reinstalací plné verze musíte předchozí verzi odinstalovat prostředky Windows.
Pozor: nestačí nainstalovat šifrovací certifikát do počítače - jak doporučuje ve svých e-mailech ČSSZ. Program MůjPVS používá šifrovací certifikáty ve svém vlastním adresáři.

Poznámky :

 • tato aktualizace je zdarma
 • nový šifrovací certifikát platí do 2.7.2009
 • pokud máte v konfiguraci služeb nastaven standardní název certifikátu pro ČSSZ ("sifrovaci.cer"), můžete program s novým certifikátem po instalaci ihned používat. Pokud máte v konfiguraci přepsány názvy šifrovacích certifikátů, nastavte je na standardní ("sifrovaci.cer" pro ČSSZ)
 • pokud máte program nainstalován v jiném než standardním adresáři (nebo máte více instalací programu), musíte instalovat do správného adresáře, či vícekrát
 • pokud máte přesměrován adresář DATA do jiného, než standardního adresáře, musíte nakopírovat nově instalovaný soubor certifikátu ("sifrovaci.cer") z instalačního adresáře (C:\Program Files\MujPvs\Data) do vašeho adresáře Data
  • nebo elegantněji spustit program pro každý datový adresář a pomocí tlačítka "Kopie šifrovacích certifikátů" v nastavení služeb zkopírovat certifikáty.
 • po instalaci verze si v nastavení služeb můžete pomocí tlačítek "Zobraz" a "Test šifrovacích certifikátů" ověřit, že máte nainstalovány nové, platné
 • uvedený postup lze použít i u verzí pro ESO8, ESO9, import z XML i u verzí pro školy. Rozsah použití programu je dán licenčním souborem
 • všem zákazníkům bude odeslán informační e-mail o této změně
 • pokud po instalaci nové verze zjistíte, že u osobních certifikátů brzy skončí platnost, přečtěte si postup, jak vyřídit nové:

Stahování zahájíte tak, že na barevném odkazu kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte "Uložit cíl jako...." nebo kliknete levým tlačítkem myši a zvolíte "Uložit". Aktualizační soubor uložte na disk a po dokončení stahování zvolte Spustit. Přímo v samorozbalovací instalaci můžete změnit cílový adresář. Aktualizace přepíše program (pokud je obsažen), nápovědu a šifrovací certifikáty.

Do instalace zabaleny nové šifrovací certifikáty pro ČSSZ i daňovou správu. Nové mají jména původních certifikátů, v nastavení se nemusí měnit jejich názvy. 

Současně s instalací nového certifikátu ("sifrovaci.cer") se při instalacích rozbalí i starý certifikát pod jménem "sifrovaci_07.cer" pro ČSSZ, určeno pro případ potřeby použít původní certifikáty.

( )