Můj PVS
Můj Portál veřejné správy

ELDP - Evidenční listy důchodového pojištění

ve formátech do roku 2008 i od roku 2009

Při zpracování Evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP) program Můj PVS provádí:

  • Načtení dávky z textového souboru (tiskové sestavy, XML souboru) nebo přímo z dat mzdového programu. Zobrazení dávky k vizuální kontrole.
  • Umožňuje i přímé pořízení dávky, aniž je importována. Lze provést doplnění a úpravu importované dávky.
  • Kontrola úplnosti a správnosti dávky (kontroly předepsané ČSSZ pro jednotlivé položky). Oprava chyb v dávce nebo oprava zdrojových dat a opakované načtení.
  • Tvorbu ELDP ve formátu XML souboru předávaného ČSSZ přes portál veřejné správy nebo na CD či disketě.
  • Odeslání na portál veřejné správy. On-line komunikace s portálem, zjištění výsledku přenosu, evidence stavu a průběhu zpracování dávky.
  • Přehledy o odeslaných dávkách. Historie komunikace s portálem. Vyhledávání v již odeslaných dávkách. Přehledové sestavy.
  • Tisk formuláře pro zaměstnance a archivovaného u zaměstnavatele. Hromadně, jednotlivě a opakovaně.

Výstupy můžete provádět jednou ročně za celou firmu a kdykoliv během roku po odchodu zaměstnance.

Objednání

Pokud již máte zakoupenu licenci pro ELDP/PRIHL (verze 2.0) můžete si objednat upgrade na ELDP09

Přednosti programu Můj PVS

Program podporuje buď přímý přístup na data vašeho mzdového programu nebo import přes textový soubor (tiskovou sestavu, XML soubor), který exportujete z vašeho mzdového programu. Podle toho, jak je vytvořen importní můstek pro váš mzdový program.

Pokud váš mzdový program eviduje například jméno a příjmení nebo ulici a číslo popisné v jedné položce, náš program je dokáže rozdělit na samostatné položky.

Program Můj PVS je koncipován tak, aby se jednoduše mohly přidávat nové importní funkce pro další mzdové programy.

Načtená data (dávky), doplňková data a informace o exportech jsou ukládány ve vlastní databázi. Dávka je uložena ve tvaru, v jakém byla odeslána. Nelze spoléhat na to, že zdrojová data ve mzdovém programu budou uchována. Zároveň je tím podpořena možnost opakování výstupu ze stejných (již ověřených a upravených) dat. Buď znovu tisknout formuláře nebo znovu vytvořit exportní soubor.

Váš mzdový program díky tomu nemusí evidovat historii komunikace s ČSSZ a portálem veřejné správy, ani nemusí uchovávat dávky přesně ve tvaru, v jakém byly odeslány. Kdykoliv se na obsah odeslaných dávek můžete podívat, vyhledávat v něm.